U fokusu

Samo 10% građana i građanki ima povjerenja u političke stranke

Više od dvije trećine građana Hrvatske (68 posto) zadovoljno je svojim životom, a nezadovoljnih je 32 posto. Muškarci su zadovoljniji od žena (70:66). Dobno gledano, najzadovoljnije su mlade osobe do 24 godine, njih čak 83 posto je zadovoljno, a zadovoljstvo opada sa starenjem, pa je u skupini starijih od 55 godina najmanje zadovoljnih, 59 posto.

Samo 10% građana i građanki ima povjerenja u političke stranke

Odnos hrvatskih građana prema EU i članstvu Hrvatske u posljednjih šest mjeseci drastično se pogoršao, uglavnom zbog slovenske blokade pristupnih pregovora, zaključak je najnovijeg istraživanja javnog mnijenja Standard Eurobarometer.

Postotak onih koji misle pozitivno o EU u tom se razdoblju tako smanjio sa 32 na 24 posto, a onih koji imaju negativno mišljenje porastao je sa 26 na 29 posto. Čak 38 posto ispitanika smatra da bi članstvo Hrvatske u EU bilo loše, a prije šest mjeseci tako je razmišljalo 25 posto ispitanika. Broj onih koji misle da bi članstvo bilo dobro pao je sedam posto – na 23 posto.

Istraživanje Standard Eurobarometer provodi se dvaput u godini, po narudžbi Opće uprave za komunikacije EU.

U Hrvatskoj je istraživanje provela agencija Puls na uzorku od tisuću stanovnika, a podatke je obradio i izvještaj napisao dopisnik Večernjeg lista iz Bruxellesa Stojan de Prato. Više od dvije trećine građana Hrvatske (68 posto) zadovoljno je svojim životom, a nezadovoljnih je 32 posto. Muškarci su zadovoljniji od žena (70:66). Dobno gledano, najzadovoljnije su mlade osobe do 24 godine, njih čak 83 posto je zadovoljno, a zadovoljstvo opada sa starenjem, pa je u skupini starijih od 55 godina najmanje zadovoljnih, 59 posto. Najzadovoljniji su Dalmatinci, u kojih je zadovoljstvo poraslo osam posto – na 81 posto, a najslabiji je rezultat u Slavoniji u kojoj je zadovoljno samo 57 posto ispitanika.

Kad je riječ o povjerenju u institucije, hrvatski građani još više cijene europske od domaćih. Tako povjerenje u Vladu, Sabor i pravosuđe iskazuje oko 20 posto ispitanika, a u političke stranke samo deset posto. Europskim, pak, institucijama vjeruje između 30 i 40 posto ispitanika.

Oko dva mjeseca prije očekivana ulaska u NATO, toj instituciji vjeruje samo 31 posto ispitanika, a 56 posto mu ih ne vjeruje. Zanimljivo je da je, unatoč hrvatskom predsjedanju Vijećem sigurnosti, povjerenje u UN palo prema prethodnih šest mjeseci sa 43 na 38 posto, a broj onih koji UN-u ne vjeruju povećao se sa 45 na 51 posto.

Čak 63 posto hrvatskih građana vjeruje da se stvari u državi kreću u lošem smjeru, što je 15 posto više nego prije pola godine, a 54 posto građana kaže kako ima sve više teškoća s plaćanjem računa. Zdravstvenom skrbi u Hrvatskoj zadovoljno je tek malo više od polovice ispitanika, njih 56 posto. Mirovinskim sustavom nezadovoljno je čak 91 posto građana.

Članak je prenesen s vecernji.hr.