U fokusu

Rasprava na Odboru za ženska prava i rodnu ravnopravnost Europskog parlamenta

Seksualna i reproduktivna prava u Europi su ugrožena

Seksualna i reproduktivna prava u Europi su ugrožena

Odbor za ženska prava i rodnu ravnopravnost Europskog parlamenta sljedeći će tjedan raspravljati o izvještaju koji je pripremila S&D zastupnica Edite Estrela, a tiče se seksualnog i reproduktivnog zdravlja i prava. Ukoliko izvještaj bude prihvaćen od strane odbora, on će se podnijeti na raspravu i prihvaćanje plenarnoj sjednici parlamenta tijekom listopada. Izvještaj pokriva niz važnih tema iz područja seksualnog i reproduktivnog zdravlja i prava: kontracepcija, neželjene trudnoće i pobačaj, seksualna edukacija, seksualno nasilje, smrtnost pri porodu, te prevencija i liječenje seksualno prenosivih bolesti. U izvještaju se naglašava da trenutni političko-ekonomski kontekst prijeti poštivanju seksualnog i reproduktivnog zdravlja i prava. Proklmirana štednja dovodi do privatizacije zdravstvenih usluga i time smanjenog pristupa i kvalitete usluga u javnom zdravstvu. Također, diljem Europe jačaju i sve glasnijima postaju izrazito konzervativne snage, kao što je to vidljivo u Španjolskoj i Mađarskoj (mi bismo dodale i Hrvatskoj op.a.), ali i u samim europskim institucijama i forumima. Dokaz tome je i činjenica je je europska građanska inicijativa ‘Jedan od nas‘ objavila da je sakupila dovoljan broj potpisa te je time postala druga građanska inicijativa o kojoj će raspravljati Europska komisija. Borba za pravo na izbor te legalan i dostupan pobačaj nužna je u Europskoj uniji, kao i diljem svijeta. Tako će se krajem rujna, točnije 28. rujna, obilježiti Međunarodni dan akcije za dekriminalizaciju pobačaja. Ovaj dan akcijama za dekriminalizaciju pobačaja počele su obilježavati brazilske i karipske aktivistice, a u međuvremenu je posto dio globalne kampanje za dekriminalizaciju pobačaja. Podsjetimo se, u Europskoj uniji pobačaj je u potpunosti zabranjen na Malti, dok je u Irskoj, Poljskoj i Luksemburgu dozvoljen samo u iznimnim slučajevima kao što su incest, silovanje, bolest fetusa, ugrožen život majke i slično, a što ga de facto čini zabranjenim.

{slika} Članak je nastao u okviru projekta Europske mogućnosti za ruralne žene koji provodi CESI – Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje u partnerstvu sa Udrugom žena Hera, Prostorom rodne i medijske kulture K-zona i Radijom Kaj. Projekt financira Europska Unija u okviru IPA INFO 2012. Mišljenja i stavovi izneseni u ovom članku ne izražavaju mišljenje i stavove Europske unije.