U fokusu

odsutnost riječi 'ne' nije pristanak

Slovenski Kazneni zakon mora redefinirati silovanje

Slovenski Kazneni zakon mora redefinirati silovanje

Amnesty International

Amnesty International poziva slovensko Ministarstvo pravosuđa na reviziju zakonske definicije silovanja i usklađivanje iste s odrednicama Istanbulske konvencije koju je Slovenija ratificirala još 2014. godine.

Slovensko kazneno pravo djelo silovanja 2019. godine i dalje smatra kaznenim djelom samo ako je prisutno nasilje, prijetnje ili prisila, što nije u skladu s Istanbulskom konvencijom, međunarodnim pravom i standardima o ljudskim pravima kao i praksom Europskog suda za ljudska prava, navodi Amnesty International.

Umjesto da se silovanje definira prisilnim seksualnim činom pod prijetnjom nasilja, ono se mora definirati primjenom tako zvanog ‘mislim to’ modela. Dakle, svaki seksualni kontakt za koji ne postoji izričiti, entuzijastični pristanak mora se smatrati silovanjem.

Kako je odlučeno prema Europskom sudu za ljudska prava, pristanak može biti izrečen riječima popraćenima odgovarajućim radnjama, ili pak može biti izražen neverbalno ukoliko je ponašanje davatelja/ice pristanka sukladno s onim kakvo bi podrazumjevala slobodna aktivna suradnja pri kojoj je jasno postojanje dopuštenja i želje za seksualnim odnosom.

Puko svođenje pristanka na odsutnost riječi ‘NE’ nije dovoljno stoga što suprotno popularnim predrasudama o silovanju kao činu pri kojem će žrtva nužno pružiti verbalni i fizički otpor napadaču, česti je fizički i psihološki odgovor u slučaju seksualnog napada “zamrzavanje” – to jest, žrtva nije u stanju suprotstaviti se napadu, pa nekad joj čak privremeno biva oduzeta I sposobnost kretanja.

Definicija silovanja, koja uzima u obzir postojanje određenih faktora poput prijetnji umjesto da se usredotočuje na nedostatak pristanka, doprinosi sekundarnoj viktimizaciji žrtava, koja je u slučajevima seksualnog nasilja zbog sveprisutnih predrasuda šire javnosti, I dalje vrlo česta.

Zakon je dakle potrebno revidirati kako bi se efikasnije pomoglo žrtvama silovanja, ali I razbile predrasude vezane za silovanje koje I dalje stigmatiziraju žrtve i tjeraju ih na šutnju.

Pismu ministrici pravosuđa Andreji Katič u kojem Amnesty International poziva na reviziju definicije silovanja moguće je pristupiti OVDJE.