U fokusu

Konferencija za medije, 20. lipanj, u 9:30 sati

Trans Aid pokreće udružnu tužbu protiv Udruge GROZD!

Trans Aid pokreće udružnu tužbu protiv Udruge GROZD!

Trans Aid – Udruga za promicanje i zaštitu prava trans, inter i rodno varijantnih osoba pokreće udružnu tužbu protiv Udruge GROZD – Glas roditelja za djecu, radi diskriminacije i uznemiravanja trans osoba.

Njihovo priopćenje prenosimo u cijelosti: 

Udruga GROZD jedna je od pokretača građanske inicijative Istina o Istanbulskoj koja je počela djelovati u listopadu 2017., te je u svrhu promoviranja svojih stavova pokrenula internetsku stranicu pod nazivom “Građanska inicijativa Istina o Istanbulskoj konvenciji” i održala niz popratnih javnih događaja, čiji sadržaj potiče na diskriminaciju nad i mržnju prema trans osobama u Republici Hrvatskoj.  

Konferencija za medije održat će se u srijedu 20. lipnja  u 9:30h ispred zgrade Županijskog suda u Zagrebu na Trgu Nikole Šubića Zrinjskog 5. Na konferenciji će  antidiskriminacijsku tužbu predstaviti odvjetnica Zrinka Bojanić te predstavnici_e podnositelja tužbe – udruge Trans Aid koja zastupa transrodne osobe i njihove obitelji. 

Nakon ratifikacije Istanbulske konvencije u Saboru sa 110 glasova za i 30 protiv, 13. travnja 2018. godine, Građanska inicijativa ‘Istina o Istanbulskoj’ pokrenula je i provođenje referenduma radi otkazivanja Konvencije, što jasno ukazuje na to da Građanska inicijativa želi otkazivanje Konvencije kako bi se otvorio put ka ukidanju Ustavom i zakonom zajamčenih prava trans osobama. Ovakvo djelovanje Inicijative predstavlja otvorenu diskriminaciju i uznemiravanje trans osoba u Hrvatskoj. Udruga GROZD je svojim postupanjem bez legitimnog cilja širila predrasude i mržnju prema trans osobama i time poticala javnost da u usporedivim situacijama nejednako tretiraju trans osobe u odnosu na ostale građane_ke Republike Hrvatske. Objava navedenog sadržaja na internet stranici Građanske inicijative te aktivno djelovanje da sadržaj dopre do što većeg broja građana_ki predstavlja nepoželjne radnje koje su povrijedile dostojanstvo trans osoba, uzrokovale im strah, kao i neprijateljsko, ponižavajuće i uvredljivo okruženje u hrvatskom društvu. Stoga udruga Trans Aid traži pomoć suda i države kako bi zaštitila prava i dostojanstvo trans osoba u Republici Hrvatskoj.