U fokusu

DISKRIMINACIJA U MAKARSKOJ

Učiteljica tehnološki višak jer je neudana

Tjedan dana prije početka školske godine u Osnovnoj školi Stjepana Ivičevića u Makarskoj odvijala se  borba za radno mjesto. Učiteljica Maja Erceg proglašena je tehnološkim viškom, a o svojoj odluci obavijestio ju je sam ravnatelj Nikola Andačić. Naime, na listi kriterija za otkaz, najviše bodova nosio je onaj koji se odnosi na bračni status i broj djece, a kako je Maja Erceg neudana, usprkos više od 20 godina radnog staža i još pet godina na zamjenama, skočila je na prvo mjesto na listi otkaza. Kriterije propisuje  Ministarstvo, ali bodovanje svakog od navedenih kriterija ostavljeno je na volju i ovlasti ravnatelja škole.

Učiteljica tehnološki višak jer je neudana

Samo tjedan dana prije početka nove školske godine u Osnovnoj školi Stjepana Ivičevića u Makarskoj odvijala se dramatična borba za radno mjesto. Učiteljica 3.c razreda Maja Erceg proglašena je tehnološkim viškom, a o svojoj odluci obavijestio ju je sam ravnatelj Nikola Andačić.

Naime, na listi kriterija za otkaz, najviše bodova nosio je onaj koji se odnosi na bračni status i broj djece, a kako je Maja Erceg neudana, usprkos više od 20 godina radnog staža i još pet godina na zamjenama, skočila je na nepopularno prvo mjesto na listi otkaza, piše Makarska kronika

Kriterije propisuje nadležno Ministarstvo uzimajući u obzir godine ukupnog staža, godine staža u struci, godine života i kriterij uzdržavanih osoba, ali bodovanje svakog od navedenih kriterija ostavljeno je na volju i ovlasti ravnatelja škole.

Međutim, odluka je pravovaljana tek kad prođe vijećanje Školskog odbora koji je ujedno i korektiv rada školskih službenika.

– Bila sam prva na listi Tehnološkog viška prije sastanka Školskog odbora, a odluka je valjana tek kad je donese Odbor. Međutim, Odbor je donio odluku kojom se poništava prijedlog ravnatelja, nakon čega i više nisam bila tehnološki višak, rekla je Erceg.

Ravnatelj Andačić kaže kako je odluku donio na osnovi svoje ravnateljske kompetencije.

‘Odluka o tehnološkom višku donosi se na osnovi Pravilnika o broju učenika i razrednih odjela, a na prijedlog Ministarstva. Inače se kasnilo s ovim postupkom jer je Ured državne uprave kasno dostavio zahtjev. U Makarskoj imamo dvije učiteljice viška’, kaže Andačić.

Na pitanje je li njegov način bodovanja kriterija diskriminacijski, budući da je najviše bodova nosio bračni status, Andačić odgovara svojim argumentima.

‘To je u mojoj kompetenciji, a na Odboru je da prihvati ili odbaci. Po meni tu prednost imaju samohrane majke ili samohrane majke s bolesnim djetetom. Kriterij uzdržavanih osoba u tom je smislu bitan. To je stvar moje procjene. Međutim, svaki se radnik ima pravo žaliti. Osobno nemam ništa ni protiv koga, nastojao sam napraviti ono što sam smatrao najboljim, zaključio je Andačić.