U fokusu

Zahavljući višegodišnjem lobiranju organizacija za ženska ljudska prava

Ujedinjeni narodi osnivaju jedinstveno tijelo za žene i ravnopravnost spolova

Zahvaljujući višegodišnjem trudu i lobiranju organizacija za ženska ljudska prava Opća skupština Ujedinjenih naroda u petak je izglasala osnivanje novog tijela koje će nastojati popraviti položaj žena i djevojčica u svijetu. Novo tijelo pod nazivom UN Žene (UN Women) ujediniti će četiri postojeća tijela UN-a za žene, povećati operativni kapacitet na državnoj razini te će povećana sredstva za rad na napretku i osnaživanju žena. UN trenutno posjeduje četiri različita tijela koja se bave problemima žena.

Ujedinjeni narodi osnivaju jedinstveno tijelo za žene i ravnopravnost spolova

Zahvaljujući višegodišnjem trudu i lobiranju organizacija za ženska ljudska prava Opća skupština Ujedinjenih naroda u petak je izglasala osnivanje novog tijela koje će nastojati popraviti položaj žena i djevojčica u svijetu. Novo tijelo pod nazivom UN Žene (UN Women) ujediniti će četiri postojeća tijela UN-a za žene, povećati operativni kapacitet na državnoj razini te će povećana sredstva za rad na napretku i osnaživanju žena. 

UN trenutno posjeduje četiri različita tijela koja se bave problemima žena: UN-ov Razvojni Fond za žene (UNIFEM), Odjel za unaprijeđenje položaja žena žena (DAW), Međunarodni Institut za istraživanje za poboljšanje položaja žena (INSTRAW) te Ured posebnog savjetnika Glavnog tajnika UN-a za pitanja ravnopravnosti spolova (OSAGI). 

Novo tijelo UN Žene koje će biti smješteno u New Yorku, trebalo bi raspolagati godišnjim budgetom od 500 milijuna dolara, što je dvostruko više od sredstava koja su imale na raspolaganju dosadašnja četiri tijela. Voditi će ga Glavni podtajnik, koji/a će biti imenovan/a od strane Glavnog tajnika UN-a Ban Ki-moona. UN Žene početi će sa radom u siječnju 2011.

Za formiranje novog jedinstvenog tijela uvelike je zaslužna i Međunarodna mreža nevladinih organizacija za rodnu ravnopravnost GEAR Kampanja ( The Gender Equality Architecture Reform Campaign) koja okuplja preko 300 ženskih i ljudskopravaških organizacija diljem svijeta.

Charlotte Bunch, iz Centra za globalno vodstvo žena (CWGL) sa sveučilišta Rutgers, jedne od organizacija utemeljiteljica GEAR Kampanje , izjavila je: “Imamo visoka očekivanja od novog UN-ovog tijela da će biti čvrst temelj za unaprijeđenje ženskih  ljudskih prava  kao osnove za globalnu politiku napretka koja bi se smanjilo siromaštvo te krenulo prema postizanju mira i demokracije u svijetu.  Koalicije ženskih i ostalih ljudskopravaških udruga koje su odigrale ključnu ulogu u stvaranju novog UN-ovog tijela, sada će usmjeriti svoje napore prema osiguravanju da novo tijelo ima sve ljudske i financijske resurse potrebne za uspjeh.”

U odluci o formiranju UN Žene su posebno istaknuti paragrafi koji se odnose na važnost sudjelovanja organizacija civilnog društva u novom UN-ovom entitetu. Tijelo mora povećati operativnu prisutnost na razini države uključujući suradnju sa  ženskim udrugama i drugim organizacijama civilnog društva koje se bave ravnopravnošću spolova i osnaživanjem žena.