U fokusu

UNESCO Svjetski dan učitelja/ica posvetio rodnoj ravnopravnosti

5. listopada obilježava se Svjetski dan učitelja/ica UNESCO je ovogodišnji dan odlučio posvetiti temi rodne ravnopravnosti kako među učiteljima tako i među učenicima i u nastavi. Nažalost na web stranicama Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa ne može se pronaći informacija na koji način se Ministarstvo, pridružilo obilježavanju Dana učitelja/ica.

UNESCO Svjetski dan učitelja/ica posvetio rodnoj ravnopravnosti

5. listopada obilježava se Svjetski dan učitelja/ica. UNESCO je ovogodišnji dan odlučio posvetiti temi rodne ravnopravnosti kako među učiteljima tako i među učenicima i u nastavi. Dan se obilježava forumom u Parizu na kojem će se problematizirati pitanja rodne ravnopravnosti u obrazovnom sustavu. Podaci pokazuju da tamo gdje više žena radi u obrazovnom sustavu, postoji veća uključenost djevojčica u obrazovne programe. Na globalnoj razini većina djece koja ne pohađa školu kao i 2/3 nepismenih na svijetu su žene te one čine najveću društvenu skupinu isključene iz svijeta obrazovanja.

U Hrvatskoj podjednak broj dječaka i djevojčica pohađa škole i fakultete, dok među nastavnicima posebice na osnovnoj i srednjoškolskoj razini prevladavaju žene. Unatoč tome i dalje postoji značajna segregacija pri odabiru zanimanja dječaka i djevojčica pri čemu djevojčice idu u zanimanja koja su slabije plaćena i donose manji društveni status. Prema podacima za 2008. godinu dječaci prevladavaju u industrijskim i obrtničkim školama (62,5%), a djevojke u umjetničkim školama (71,7%) i gimnazijama (62,7%). Visookoobrazovane žene najčešće imaju diplome iz područja socijalne skrbi, obrazovanja, bioloških znanosti, društvenih i humanističkih znanosti, zdravstva, novinarstva i informacija, prava te umjetnosti. Najveća podzastupljenost žena u 2008. godini kod diplomiranih studenata/ica bila je u području računarstva (15%), inženjerstva (27%), arhitekturi i građevinarstvu (37%).

Rodna ravnopravnost u obrazovnim sadržajima i dalje predstavlja hrvatski problem te u školskim udžbenicima još uvijek postoji značajna količina rodnih stereotipa što je utvrđeno i u istraživanju Ureda pravobraniteljice za ravnopravnost spolova.

Nažalost na web stranicama Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa ne može se pronaći informacija na koji način su se Ministarstvo, i same obrazovne institucije pridružile obilježavanju Dana učitelja/ica problematizirajući rodnu ravnopravnost u hrvatskom obrazovnom sustavu.