U fokusu

Za stanku za dojenje nužne tri potvrde!

Zaposlena majka koja radi puno radno vrijeme i namjerava koristiti pravo na dvosatnu stanku za dojenje djeteta mora najmanje 30 dana prije nego što počne koristiti to pravo obavijestiti poslodavca o svojoj namjeri i podnijeti zahtjev područnom uredu Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje koji će donijeti rješenje o pravu na stanku.

Zaposlena majka koja radi puno radno vrijeme i namjerava koristiti pravo na dvosatnu stanku za dojenje djeteta mora najmanje 30 dana prije nego što počne koristiti to pravo obavijestiti poslodavca o svojoj namjeri i podnijeti zahtjev područnom uredu Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje koji će donijeti rješenje o pravu na stanku. Rješenje će izdati temeljem potvrde pedijatra da majka doista doji dijete i potvrde poslodavca da radi puno radno vrijeme. Propisuje to novi Pravilnik o uvjetima i postupku ostvarivanja prava na stanku za dojenje djeteta i prava na trudnički ili dojenački dopust s pravom na naknadu plaće. Isti postupak za ostvarivanje prava na stanku – od obavješćivanja poslodavca do rješenja HZZO-a – propisan je i za samozaposlene majke. Pravo na stanku majka ima sve dok dijete ne navrši godinu dana, a dok koristi to pravo dužna je svaka dva mjeseca područnom uredu HZZO-a dostaviti potvrdu pedijatra da i dalje doji.

Zbog korištenja stanke za dojenje majci se, ako je prije rodiljnog dopusta radila neprekidno 12 mjeseci, ne smije umanjivati plaća, odnosno “ima pravo na naknadu plaće koja iznosi 100 posto proračunske osnovice, preračunate na satnu osnovicu”. Ta dva sata bit će joj plaćena upola manje ako prethodno nije radila 12 mjeseci.

Pravilnik propisuje i da zaposlena trudnica ili majka koja doji dijete, a radi na poslovima koji su štetni po njezino zdravlje i zdravlje djeteta koje doji, ima pravo na trudnički ili dojenački dopust, ako joj poslodavac ne omogući obavljanje drugih odgovarajućih poslova.

Novim propisom zamijenjen je stari pravilnik iz 1996. godine prema kojem je majka o namjeri da koristi stanku za dojenje poslodavca morala izvijestiti 15 dana unaprijed, a za ostvarivanje tog prava bio je potreban i rodni list djeteta.