U fokusu

Moguće ozbiljne posljedice na zdravlje

Žene su nedovoljno zastupljene u medicinskim profesijama, ali i u istraživanjima

Žene su nedovoljno zastupljene u medicinskim profesijama, ali i u istraživanjima

Pixabay

Žene su zanemarene u medicinskim istraživanjima i podcijenjene su u medicinskim karijerama, prema rezultatima istraživanja u britanskom medicinskom časopisu Lancet

Žene koje grade karijeru u zdravstvu suočene su sa značajnim barijerama. Također, istraživanje je pokazalo da su medicinska istraživanja usmjerena ka potrebama muškaraca, te gotovo tri četvrtine biomedicinskih istraživanja ne uzimaju u obzir rodne razlike u ishodima istraživanja. 

“Dokazi su jasni. Žene su u nepovoljnom položaju u znanosti, medicini i zdravstvu generalno. Rodna jednakost u znanosti nije samo pitanje jednakosti i prava, ona je krucijalna kako bi dobili bolja i točnija istraživanja i kako bi pacijenti/ice dobili/e najbolju moguću skrb”, kazala je izvršna direktorica časopisa Lancet, Jocalyn Clark.

Iako je ženama pravo na jednaku plaću na istim poslovima garantirano u mnogim zemljama one i dalje zarađuju manje od muških kolega te su suočene s brojnim preprekama. Tako na nižim pozicijama žena ima više nego li muškaraca, no kako se pozicija i moć povećavaju, broj žena se smanjuje. Također, zasebno istraživanje je pokazalo da su žene diskriminirane i kad apliciraju za sredstva za istraživanja. 

Veća je vjerojatnost da će ženama financiranje istraživanja biti odbijeno jer ispitivači često procjenjuju muške kolege kompetentnijim

Također, još jedno istraživanje je pokazalo potrebu za većom rodnom raznolikosti u zdravstvu kako bi se osiguralo ispunjene potreba žena. Do toga je došlo nakon što je istraživanje pokazalo da je gotovo tri četvrtine istraživanja u medicini propustilo uzeti u obzir razlike u ishodima kod muškaraca i žena. 

Tako nešto može rezultirati ozbiljnim zdravstvenim posljedicama – na primjer, osam od deset lijekova koji su povučeni s američkog tržišta između 1997. godine i 2001. godine, predstavljalo je veće zdravstvene rizike za žene nego li za muškarce. 

Također, istraživanja u kojima su žene navedene kao glavne autorice češće uključuju rodne razlike, prema analizi više od 11.5 milijuna medicinskih istraživanja između 1980. i 2016. godine. 

“Naši rezultati pokazuju da rodne razlike u znanosti imaju posljedice na zdravlje čitave populacije”, rekao je autor studije Vincent Lariviere sa Sveučilišta u Montrealu.