U fokusu

Deset će ministrica kroz dvogodišnji mandat promovirati ženski stručni potencijal i utjecati na povećanje vidljivosti žena u društvu

Ženska alternativna vlada BiH

Ženska alternativna vlada BiH

Promocija prve Ženske alternativne vlade BiH i njenih ministrica održana je u Banjoj Luci u organizaciji Helsinškog parlamenta građana Banja Luka (HPG BL). Izvršna direktorica Helsinškog parlamenta građana, Dragana Dardić izjavila je kako im je bila želja da, kroz djelovanje Ženske alternativne vlade BiH, utječu na povećanje broja žena na odgovornim funkcijama vlasti, ali i da stimuliraju mlade i obrazovane žene da se aktivnije uključe u javni politički život. Ženska alternativna vlada je neformalno političko tijelo koje će artikulirati i promovirati stavove i potrebe građanki i građana BiH, rukovodeći se principima rodne ravnopravnosti, transparentnosti, odgovornosti i stručnosti”, navela je Dardić.

Koordinatorica projekta Ženska strana politike, Vesna Stojanović naglasila je da je Ženska alternativna vlada sačinjena od deset ministrica koje će kroz dvogodišnji mandat promovirati ženski stručni potencijal i utjecati na povećanje vidljivosti žena u svim oblastima života. Murisa Marić, ministrica za civilno društvo i aktivizam Ženske alternativne vlade BiH istaknula je da će raditi na poboljšanju položaja žena u društvu: “Trudit ćemo se potaknuti promjene jer mi zaista vjerujemo u postojanje alternative. Artikulirat ćemo sva ona pitanja koja su značajna za socijalnu politiku, ekonomski razvoj, financije, ekologiju, civilno društvo, i za sva ona druga pitanja koja možda i nismo objedinile kroz ova ministarstva, a koja ćemo nastojati zajedno riješiti”, zaključila je ministrica Marić.

Žensku alternativnu vladu BiH čine Gordana Vidović, Slađana Ujić, Nejira Nalić, Jasmina Husanović, Džemila Agići, Mirsada Bajramović, Ismeta Čardaković, Samira Hurem, Murisa Marić, te Neira Raković-Čelebić.

Ženska alternativna vlada je dio projekta Ženska strana politike koji financijski podržava Fondacija Instituta otvoreno društvo.