Uncategorized

četiri paradigme mogućih objašnjenja o prirodi ženskog orgazma

Adriana Zaharijević na Kino učionici: Que sais-je? Ženski orgazam

Adriana Zaharijević na Kino učionici: Que sais-je? Ženski orgazam

U ponedjeljak, 25. ožujka s početkom u 19:00 sati u Mini Art-kinu, Adriana Zaharijević održat će učionicu na temu ženskog orgazma.

Adriana Zaharijević je znanstvena suradnica Instituta za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu. Bavi se raznim temama koje spadaju u polje političke filozofije i feminističke teorije. Trenutno piše knjigu o opusu Judith Butler. Do sada je objavila dvije monografije (Postajanje ženom, 2010; Ko je pojedinac? 2014), a tekstovi su joj prevođeni na talijanski, njemački, portugalski, turski, albanski i mađarski. Piše na srpskom i engleskom, sa kojeg i prevodi.

U svom će izlaganju Adriana Zaharijević predstaviti četiri paradigme mogućih objašnjenja o prirodi ženskog orgazma. One će nam pokazati ne samo da je riječ o pojavi o kojoj se govorilo na načine koji su, u skladu s povijesnim razdobljem, bili znanstveno dostupni, nego i da su takvi diskurzi uvijek imali i svoje praktične posljedice. Također, ove četiri paradigme, međusobno prilično neusuglasive, pokazat će i da se o orgazmu nikada nije mnogo znalo, što nas nužno vodi pitanju o tome što znamo sada i kako ta ‘znanja’ oblikuju naše najintimnije doživljaje i iskustva za koja vjerujemo da su samo naša. Iako je znanost od svojih početaka nastojala objasniti fiziološke, a kasnije i psihološke uzroke i posljedice orgazma u ženā, čini se da ni danas ne raspolažemo adekvatnim znanjem o tome što jest – ili nije – orgazam. Pitanje što znamo o tom neobičnom fenomenu spada u domenu povijesti ideja i znanja, točnih i pogrešnih hipoteza koje su proizvodile različite tabue, narodna vjerovanja, ali i pravne sustave i prakse koje su neposredno utjecale na živote nebrojenih žena. To naizgled škakljivo ‘znanje’ otuda je uvijek imalo i izvjesnu zamršenu političku pozadinu.