Uncategorized

ponedjeljak, 28. svibnja

Ali vi ste žensko! – Što tržište rada poručuje ženama?

Ali vi ste žensko! – Što tržište rada poručuje ženama?

Inicijativa Radno i ravnopravno i Udruga za ljudska prava i građansku participaciju PaRiter pozivaju vas na tribinu “Ali vi ste žensko! – Što tržište rada poručuje ženama?”, koja će se održati u ponedjeljak, 28.5.2018. u 20 sati u antikvarijatu Ex Libris (Ul. Riva Boduli 3b) u Rijeci.

Temu ćemo obuhvatiti iz tri različite perspektive: ekonomske, pravne i kulturološke. Razgovarat ćemo o jednakim mogućnostima u području rada iz perspektive rodne ravnopravnosti, o pravnom okviru u Hrvatskoj i na međunarodnoj razini koji se veže za područje rada i usklađivanje privatnog i poslovnog života, mehanizmima zaštite radnica, o rodno osjetljivom proračunu te mogu li i rodne uloge biti definirajući faktor u sferi rada.

Pokušat ćemo doći do odgovora na pitanja: 

Što je sve potrebno da dosegnemo rodnu ravnopravnost i eliminiramo diskriminaciju i kršenje prava žena na tržištu rada? Koja prava zaista imamo i možemo li ih ostvariti, u kojoj su vezi raspodjela proračuna i postizanje rodne ravnopravnosti, je li postojanje pravnog okvira dovoljno za stvaranje preduvjeta jednakih mogućnosti pri zapošljavanju, traženju posla, napredovanju, ostvarivanja rodne ravnopravnosti, te na koji način rodne uloge i kultura definiraju i određuju položaj žena i muškaraca u radnoj sferi?

Gošće tribine su dr.sc. Ana Marija Sikirić s Ekonomskog fakulteta u Rijeci, dr.sc. Sandra Laleta s Pravnog fakulteta u Rijeci i dr.sc. Brigita Miloš, voditeljica Centra za ženske studije u Rijeci, a moderatorica je Marinella Matejčić iz udruge PaRiter.