Uncategorized

20 posto mladih u riziku od siromaštva

Marš mladih za radnička prava

Marš mladih za radnička prava

Marš mladih za radnička prava održat će se 15. listopada s početkom u 16 sati ispred Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu, odakle će se marširati prema Zrinjevcu.

Maršom se želi poručiti hrvatskim stranačkim elitama da je bilo dosta tretiranja mladih kao pukog simbola u političkim govorima i predizbornim kampanjama. Želi se pokazati da mladi nisu budućnost, već sadašnjost ove zemlje. 

Da sadašnjost nije bajna, govore podaci da mlade osobe u Hrvatskoj su među najvećim žrtvama ekonomske situacije. Nezaposlenost i ugrožavanje radničkih prava dovele su skoro 20% mladih u riziku od siromaštva. Zbog toga inicijative udruga i sindikata organiziraju ovaj marš te zahtijevaju od nove vlasti da se osigura dostojanstvo mladih radnika i radnica te da se mlade nezaposlene osobe na kvalitetniji način podupre mjerama poticanja zapošljavanja.

“Ne želimo više biti iskorištavani kao jeftina radna snaga kroz studentski rad, učeničke prakse ili rad u sezoni! Ne damo da nas se diskriminira ili nam se zabranjuje učlanjivanje u sindikate.”, poručuju organizatori/ice marša. 

Neki od zahtjeva Marša su: 

• Kvalitetnija regulacija studentskog i učeničkog rada. Umjesto da im takvi poslovi budu pomoć u studiranju, mlade osobe koje se obrazuju nerijetko su osuđene na teške radne uvjete i nisku plaću. To ih dodatno onemogućava u uspješnom završetku obrazovanja te dodatno potiče nejednakosti u obrazovnom sustavu.

• Bolje radne uvjete i plaću za sezonski rad u ugostiteljstvu, poljoprivredi i prerađivačkoj industriji. Turizam je posebno profitabilna gospodarska grana u Hrvatskoj, velikim dijelom upravo zahvaljujući ozbiljnom izrabljivanju rada sezonskih radnika i radnica. Poslodavci koji od radnika očekuju dvanaestosatno radno vrijeme, uz gotovo nepostojeće slobodne dane, moraju snositi posljedice!

• Stručno osposobljavanje i ostale mjere poticanja zapošljavanja koje će stvarno osnaživati za buduća radna mjesta. Stručno osposobljavanje više ne smije biti mjera kojom poslodavci u javnom i privatnom sektoru stvaraju zamjenu za redovna radna mjesta. HZZ treba ulagati svoje kapacitete u praćenje kvalitete mjera, a ne snimati besmislene spotove u kojima promovira jeftini sezonski rad. Istovremeno, treba omogućiti više kvalitete u praksi u sklopu obrazovanja.

• Zaštitu od diskriminacije na tržištu rada po rodnoj i drugim osnovama. Svim mladim osobama, a posebno mladim ženama, treba omogućiti ravnopravnost u traženju posla i oštro kažnjavati poslodavce koji krše njihova reproduktivna i druga prava. Mlade LGBT osobe, mlade osobe iz sustava skrbi i mlade pripadnike nacionalnih manjina treba osigurati od zadiranja u njihove osobne slobode te ih dodatno podupirati u traženju radnog mjesta.

• Osiguravanje prava na sindikalno organiziranje. Nedopustivo je da dio poslodavaca zabranjuje sindikalno organiziranje radnika i radnica. Jednako kao i starije generacije, mladi radnici mogu ojačati svoj položaj prema poslodavcu i aktivno utjecati na uređenje radnih odnosa jedino tako da se udruže i organiziraju u organizacije radnika – sindikate. O sindikalnom organiziranju i ostalim radničkim pravima mlade treba informirati kroz formalni obrazovni sustav.