Uncategorized

Kino Tuškanac, 13.9. u 21 sat

Modernističke prakse socijalističke svakodnevice

Modernističke prakse socijalističke svakodnevice

Facebook eventa

U kinu Tuškanac, u sklopu “Kratkog utorka”, 13. rujna će biti prikazan program pod imenom ‘Modernističke prakse socijalističke svakodnevice’. On je sastavljen od šest iznimnih nagrađivanih dokumentarnih filmova iz Mađarske i bivše Jugoslavije, koje je odabrao Sebestyén Kodolányi, bivši ravnatelj arhiva Béla Balázs Studija u Budimpešti. Zajednička karakteristika filmova je da se bave modernističkim načinima na koje su bivše socijalističke države sistemski poticale sudjelovanje u društvenom životu.

Prema riječima Sebestyéna Kodolányia, specifično za ovaj program je: 
“Umjetnička povijest 20. stoljeća istočno evropske regije bila je u dobrom dijelu formirana modernističkim, avangardnim pristupima. Post-socijalistički narativi u zadnjih 25 godina gotovo su isključivo interpretirali progresivne, eksperimentalne umjetničke inicijative toga doba u kontekstu kulturnog otpora i subverzije. Bilo je puno opravdanog govora o lažnim prorocima, ali istovremeno ono što se ne spominje i što je ostalo gotovo zaboravljeno je, da su sami režimi koji su vladali u tim državama temeljili svoje dogme na društveno osjetljivim, kolektivističkim, humanističkim idejama izvorne ljevice, s ciljem modernizacije društva kroz edukaciju. Takve bazične vrijednosti – koje su nažalost iskrivljene i shematizirane od strane političkih aparata – uključivale su aktivnu participaciju u društvenom životu, osnaživanje etničkih manjina, emancipaciju mentalno bolesnih, antifašizam, radničko samoupravljanje i brigu za kulturu, u svim zemljama regije, uključujući Mađarsku i bivšu Jugoslaviju.
Sukladno tome, u okviru državno poticane filmske produkcije u tim zemljama nastalo je mnogo radova u kojima nije prevladavao kritički stav, već urođeno pozitivna, odgojna namjera, i čiji su režiseri pokušali kroz svoj medij pojačati učinak tog vrijednog društvenog angažmana.”

Program će 13.9. u 21 sat otvoriti mađarski film Judit Vas – “Metode” (Módszerek), koji se bavi bihevioralnim testovima njemačko-američkog psihologa Kurta Lewina, provođenim nad vrtićkom djecom. Nakon njega prikazat će se film Bojane Marijan “Vesela klasa”. Radi se o dokumentarcu o načinima provođenja slobodnog vremena radnica u jednoj tvornici. 

Na programu je i klasik Krste Papića “Nek se čuje i naš glas”, dokumentarac o navali piratskih radio-stanica diljem ruralnih područja sjeverne Hrvatske na prijelazu 60-ih u 70-te, koje su ilegalno osnivali seljaci željni prezentiranja svojih glumačkih, pjevačkih ili političkih talenata. Osim navedenih, na rasporedu su i filmovi “Mislim da je život jako zabavan” (Nekem az élet teccik nagyon), Katalin Macskássy  i “Kad sam bio mali, bio sam zdrav i veseo”, Jože Pogačnika