Uncategorized

Okrugli stol

Položaj žena na tržištu rada

13. 06. 2011. u Zagrebu, u hotelu Westin

14. 06. 2011., u Osijeku, u hotelu Osijek

16. 06. 2011. u Splitu, u hotelu Atrium

U rujnu 2010. godine započela je provedba projekta “Žene na tržištu rada” u okviru IV. komponente Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA) “Razvoj ljudskih potencijala”. Hrvatski zavod za zapošljavanje je korisnička institucija projekta, a projekt provodi konzorcij predvođen partnerom WYG International Ltd.

Opći cilj projekta je povećati zapošljivost žena u nepovoljnom položaju na tržištu rada te im olakšati pristup tržištu rada. Svrha projekta je podržati razvoj učinkovitije i djelotvornije politike tržišta rada kao preduvjeta za socijalno uključivanje i pristup tržištu rada žena u nepovoljnom položaju.

U lipnju će biti organizirani okrugli stolovi u Zagrebi, Osijeku i Splitu. Na okruglom stolu bit će predstavljeni rezultati istraživanja položaja žena na tržištu rada provedenog u sklopu ovog projekta. Okrugli stol održat će se u tri grada, Zagrebu, Osijeku i Splitu.

– 13. 06. 2011. u Zagrebu, u hotelu Westin – Izidora Kršnjavoga 1 (dvorana Panorama).

– 14. 06. 2011., u Osijeku, u hotelu Osijek – Šamačka 4 (dvorana Kesten).

– 16. 06. 2011. u Splitu, u hotelu Atrium – Domovinskog rata 49a(dvorana Marul Carrara).

 

Molimo Vas izaberite datum i grad koji Vam najviše odgovara i prijavite svoj dolazak na adresu diana.mededovic@wlmcroatia.eu do 9. lipnja 2011.