Uncategorized

Diversity Childhood

Projekt Djetinjstvo raznolikosti u završnoj fazi provedbe

Projekt Djetinjstvo raznolikosti u završnoj fazi provedbe

Zagreb Pride

Rodno uvjetovano nasilje je vrsta nasilja koje se oslanja na specifičnu raspodjelu uloga, karakteristika, ukusa, odgovornosti i načina rodnog izražavanja izravno povezanih s binarnom idejom biološkog spola – muškog i ženskog. Fokus projekta Djetinjstvo raznolikosti, kojeg financira Europska unija, je na posebnoj vrsti rodno uvjetovanog nasilja, a to je nasilje nad LGBTIQ i rodno nenormativnom djecom. Ova vrsta rodno uvjetovanog nasilja temelji se na normativnom načinu razumijevanja roda, a uključuje transfobiju, homofobiju, bifobiju i interfobiju, te predstavlja neprihvatljivu povredu ljudskog dostojanstva, često s teškim posljedicama za djecu i tinejdžere.

Prevencija ove vrste nasilja od rane dobi ključna je ne samo kako bi se stalo na kraj ovom društvenom fenomenu, već i kako bismo promicali dobrobit cjelokupnog društva. Iz tog je razloga projekt Djetinjstvo raznolikosti, koji je sada u završnoj fazi provedbe, predvidio različite aktivnosti usmjerene na promjenu društvenih stavova prema rodnoj raznolikosti kod djece širom Europe, i to u 5 ključnih područja dječjeg života: obrazovanje, zdravstvo, obitelji, javni prostor i mediji.

Projekt Djetinjstvo raznolikosti provodi se u 9 zemalja: Belgiji (Çavaria), Portugalu (CES), Španjolskoj (Sveučilište u Gironi i Autonomno sveučilište u Barceloni), Grčkoj (KMOP), Litvi (LGL), Sloveniji (Sveučilište u Ljubljani), Mađarskoj (Hátter) i Poljskoj (Lambda Warsaw) i Hrvatskoj (Zagreb Pride)

Provedbeni dio projekta obuhvaća, između ostaloga, analizu stvarnog stanja na lokalnim razinama, istraživačke aktivnosti s djecom, kao i 55 treninga s 1100 stručnjaka_inja i dionika_ca.

Tijekom analitičke faze projekta provedeni su intervjui sa sveukupno 116 dionika_ca, 634 dionika_ce ispunila_e su upitnik, a 105 djece sudjelovalo je u radionicama senzibilizacije i procjene njihovih percepcija, diskursa, društvenih reprezentacija i praksi u kontekstu LGBTIQ i rodno nenormativnih osoba, uključujući djecu. Terensko istraživanje rezultiralo je razradom 9 nacionalnih izvješća, kao i integrativnog izvješća u kojemu je izložena zajednička analiza stvarnih stanja u 9 zemalja uključenih u projekt.

Na temelju provedene analize, partneri_ce na projektu Djetinjstvo raznolikosti razvili su seminarski modul i 5 modula za obuku dionika_ca, po jedan za svako projektno područje. Projektni_e partneri_ce trenutno provode seminare i treninge u skladu s razvijenim modulima.

U sklopu projekta također se pokreće četverotjedni masovni otvoreni internetski tečaj (MOOC) za stručnjake_inje i dionike_ce, koji započinje 21. lipnja. Objavljen je i priručnik za sprečavanje i suzbijanje različitih vrsta nasilja nad LGBTIQ i rodno nenormativnom djecom, namijenjen stručnjacima_kinjama iz pet ključnih područja, na engleskome i 9 lokalnih jezika, a uskoro će biti dostupna i interaktivna aplikacija naziva Diversity and Childhood, koja djeci i mladima pruža odgovore na često postavljana pitanja vezana za LGBTIQ tematiku.

U nadolazećim mjesecima očekuje se finaliziranje planiranih aktivnosti kako bi se ispunili ciljevi projekta Djetinjstvo raznolikosti.

Više informacija i novosti o projektu možete pronaći ovdje.