Uncategorized

LGBTI ravnopravnost na radnom mjestu

Prvo istraživanje o radničkim uvjetima LGBTI osoba

Prvo istraživanje o radničkim uvjetima LGBTI osoba

U sklopu projekta “LGBTI ravnopravnost na radnom mjestu“, udruge Prostor rodne i medijske kulture K-zona, BRID – Baza za radničku inicijativu i demokratizaciju, Lezbijska organizacija Rijeka – LORI i Zora; u suradnji s udrugama Zagreb Pride i Trans Aid te uz podršku Ureda pravobraniteljice za ravnopravnost spolova provodi prvo istraživanje među LGBTI zaposlenicima/cama.

Cilj istraživanja je prikupiti podatke o trenutnom stanju radnih uvjeta LGBTI osoba, kao i podići svijest o važnosti implementacije anti-diskriminacijskih praksi u radnom okruženju. Istraživanje LGBTI zaposlenika/ca prvo je takve vrste koje se provodi u Hrvatskoj, a između ostalih ispituje pitanja otvorenosti o orijentaciji i/ili seksualnom i rodnom identitetu na radnom mjestu, pitanja o partnerskom statusu i stavove kolega i nadređenih, prepreke s kojima se suočavaju na poslu vezanih za njihovu orijentaciju, identitet i izražavanje; instrumente suzbijanja diskriminacije na radnom mjestu ali i iskustva uznemiravanja na poslu te prijavu istih.

Istraživanje je za ispitanike/ce u potpunosti anonimno; a rezultati će se koristiti isključivo u svrhe zagovaračkih aktivnosti unutar projekta “LGBTI ravnopravnost na radnom mjestu”. Kako bi istraživanje rezultiralo reprezentativnim uzorkom, na ispunjavanje su pozvane su LGBTI osobe zaposlene u javnom, civilnom i privatnom sektoru. Upitnik mogu ispuniti i osobe koje nisu trenutno zaposlene, ali imaju prethodno radno iskustvo; kao i osobe koje rade za više poslodavaca s različito sklopljenim ugovorima.

Upitnik sadržava 40ak pitanja, a ispunjavanje traje do 30 minuta. Upitnik se može pronaći na ovom linku, a rok za ispunjavanje je 30. kolovoz 2016.