Uncategorized

srijeda, 30. listopad, od 09 do 17 sati

Ravnopravnost spolova i osnaživanje žena i djevojčica

Ravnopravnost spolova i osnaživanje žena i djevojčica

Facebook događaja

U suradnji s EPF-om (Europskim parlamentarnim forumom za seksualna i reproduktivna prava) Platformom za reproduktivna prava, Udrugom Pariter i udrugom U Dobroj Vjeri, Klub HSU-a, SNAGA-e, nezavisnih zastupnika i Nove Politike će u srijedu, 30. listopada, od 09 do 17 sati, održati stručnu, međunarodnu konferenciju, s ciljem osnaživanja svih žena i djevojčica i borbe za ravnopravnost spolova.

“Svjesni kako ravnopravnost spolova nije samo temeljno ljudsko pravo, već i nužan temelj i pokretač političkog, društvenog i ekonomski održivog razvoja, odlučili smo organizirati konferenciju kako bismo približili ovu temu hrvatskoj javnosti, kroz razmjenu iskustava stručnjakinja i stručnjaka, te na primjerima dobre prakse drugih zemalja“, poručuju organizatori/ice.

Na konferenciji će, među ostalima, govoriti Neil Datta (Europski parlamentarni forum za seksualna i reproduktivna prava), Meltem Agduk (Populacijski fond UN-a), Rada Borić (1 billion rising), Sandra Benčić (pravnica i aktivistica za ženska prava), Daniela Drandić (Roda), Mirjana Kučer (Domine), Paula Zore (Platforma za reproduktivna prava), parlamentarni zastupnici iz nekoliko europskih zemalja, te mnoge druge stručnjakinje i stručnjaci.

PROGRAM KONFERENCIJE:

9:00 – 9:30, Velika dvorana
Pozdravni govori i uvodi:
– Mirjana Matešić (Hrvatski poslovni savjet za održivi razvoj)
– Daniela Drandić (Rode)
– Neil Datta (Europski parlamentarni forum za seksualna i reproduktivna prava)
– Predrag Fred Matić (MEP, FEMM)

Paneli 1 & 3, i 2 & 4 odvijaju se paralelno, u dvije dvorane

9:30- 11:00, Velika dvorana
PANEL 1: Zaustavljanje svih oblika nasilja nad ženama i djevojčicama u javnom i privatnom okruženju
– Primjeri dobre prakse: Meltem Agduk (Populacijski fond Ujedinjenih naroda)
– Prekidanje šutnje; analiza kampanje #PrekinimoŠutnju u Hrvatskoj: Branka Mrzić –Jagatić (Roda)
– Zaštita djece od nasilja, Ivana Buljan Ajelić (Pravobraniteljica za djecu)
– Primjeri dobre prakse: Petra Bayr (MP, Austrija)
– Primjeri dobre prakse: Aleksandra Jerkov (MP, Srbija)
– Moderirana rasprava: Preporuke politika za Hrvatsku i druge zemlje: Lana Bobić (U Dobroj Vjeri)

11:00 – 12:30, Velika dvorana
PANEL 2: Osiguravanje univerzalnog pristupa seksualnom i reproduktivnom zdravlju i reproduktivnim pravima
– Isticanje važnosti kompletnog spektra reproduktivne zdravstvene zaštite u Hrvatskoj: Daniela Drandić (Rode)
– Pregled pristup seksualnom i reproduktivnom zdravlju u Hrvatskoj: Paula Zore (Hrvatska platforma za ženska reproduktivna prava)
– Primjeri dobre prakse: Petra Bayr (MP, Austrija)
– Moderirana rasprava: Preporuke politika za Hrvatsku i druge zemlje: Mirjana Kučer (Domine)

9:30 – 11:00, Dvorana Klub
PANEL 3: Prepoznavanje i vrednovanje neplaćenog rada u kućanstvu pružanjem javnih usluga, infrastrukture i politike socijalne zaštite te promicanjem zajedničke odgovornosti unutar domaćinstva i obitelji
– Primjeri dobre prakse: Mirjana Matešić (Hrvatski poslovni savjet za održivi razvoj)
– Primjeri dobre prakse: (Ured Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova)
– Primjeri dobre prakse: Ana Marija Sikirić (Ekonomski fakultet Rijeka)
– Primjeri dobre prakse: Tomislav Žagar (MP, Klub HSU-a, nezavisnih zastupnika i SNAGA-e)
– Moderirana rasprava: Preporuke politika za Hrvatsku i druge zemlje: Sandra Benčić

11:00 – 12:30, Dvorana Klub
PANEL 4: Osnaživanje i uključivanje žena za donošenje odluka u političkom, ekonomskom i javnom životu
– Primjeri dobre prakse: Beata Maciejewska (MP, Poljska)
– Primjeri dobre prakse: Maja Videnović (MP, Srbija)
– Primjeri dobre prakse: Silvano Hrelja (MP, Klub HSU-a, nezavisnih zastupnika i SNAGA)
– Primjeri dobre prakse: Sandra Benčić
– Moderirana rasprava: Preporuke politika za Hrvatsku i druge zemlje: Rada Borić (1 billion rising)

12:30 – 13:30 PAUZA ZA RUČAK

13:30 – 15:00, Dvorana Klub
PANEL 5: Osiguravanje univerzalnog pristupa kontracepciji i seksualnoj edukaciji
– Prezentiranje atlasa kontracepcije: Remigiusz Bak (EPF)
– Pregled izazova dostupnosti kontracepcije i seksualnog obrazovanja u Hrvatskoj: Paula Zore (Hrvatska platforma za ženska reproduktivna prava)
– Primjeri dobre prakse: Beata Maciejewska (MP, Poljska)
– Primjeri dobre prakse u EU: Neil Datta, (EPF)
– Moderirana rasprava: Preporuke politika za Hrvatsku i druge zemlje: Sanja Cesar (Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanja)

15:00 – 16:30, Dvorana Klub
Panel 6: Preporuke za javne politike i sljedeći koraci
– Preporuke za javne politike, Petra Bayer (MP, Austrija)
– Preporuke za javne politike, Balša Božović (MP, Srbija)
– Preporuke za javne politike, Beata Maciejewska (MP, Poljska)
– Preporuke za javne politike, Neil Datta (EPF)
– Preporuke za javne politike, Sandra Benčić
– Preporuke za javne politike, Rada Borić
– Preporuke za javne politike Mirjana Kučer (Domine)
– Moderirana diskusija: Bojan Glavašević (MP, Klub HSU-a, nezavisnih zastupnika i SNAGA-e)