Uncategorized

Rod i seksualnost, serija predavanja na Filozofskom fakultetu

4. travnja 2011., Filozofski fakultet, Zagreb

Klub studenata sociologije Diskrepancija najavljuje seriju predavanja koja će se baviti temom seksualnosti i roda. Planira se održati sedam predavanja tokom ovog semestra, a predavači/ce će osim sa sociologije, biti i s pedagogije, psihologije, antropologije, etnologije i filozofije.

Neke od tema će biti transseksualnost, seksualna edukacija, LGBT pokreti, etnografski pristup seksualnosti, filozofija i seksualnost, HIV/AIDS i problem istraživanja osjetljivih tema. Među predavačima/icama koje očekujemo biti će Hadley Renkin (Gender Studies – CEU), Ankica Čakardić (Filozofija – FFZG), Marija Bartulović (Pedagogija – FFZG), Janice Irvine (University of Massachusetts Amherst), itd.

Prvo predavanje u nizu biti će predavanje prof. Aleksandra Štulhofera koje će se održati 04. travnja 2011. u 17:00h u konferencijskoj dvorani knjižnice Filozofskog fakulteta (2.kat). Tema predavanja je HIV/AIDS i problem istraživanja osjetljivih tema.

O terminima i detaljima ostalih predavanja informacije ćete moći naći na adresi www.diskrepancija.org.