Uncategorized

Uoči Marša Solidarnosti

Tribina: Glasno o pobačaju

Tribina: Glasno o pobačaju

Facebook događaja

Kako se privatizacija javnog zdravstva odrazila na dostupnost ginekološke zaštite i pobačaja? 
Zašto se na Medicinskom fakultetu o pobačaju i spolno odgovornom ponašanju govori malo ili nimalo? 
Koje će teme nadolazeći Marš solidarnosti: Glasno o pobačaju problematizirati?

Odgovore saznajte u petak, 21. rujna u 18:30 u dvorani D3 zagrebačkog Filozofskog fakulteta. Tribinu ‘Glasno o pobačaju’ organiziraju inicijativa ‘Obrani pravo na izbor’Mreža Antifašistkinja Zagreba.

Na tribini govore: 

Ana Vračar, članica BRID-ove istraživačke grupe za zdravstvo, koja će predstaviti opći okvir zdravstvenog sustava. Od ranih faza privatizacije (koje dijelove zdravstva je ona najviše pogodila, koje društvene skupine su ostale najizloženije), do problema ginekološke službe u sklopu primarne zdravstvene zaštite (na koji način se uvođenje privatnih ordinacija odrazilo na dostupnost ginekološke zaštite, redovito obavljanje pregleda, zdravstvenu edukaciju i informiranje). Na koncu, kako se opisane promjene nadovezuju na jačanje konzervativnih struja koje ciljaju na zdravlje žena?

Iva Miloš, studentica medicine, koja će prikazati situaciju na Medicinskom fakultetu: Zašto se o reproduktivnom zdravlju predaje se tek na 5. godini u sklopu kolegija Ginekologija i opstetricija? Zašto se na Medicinskom fakultetu o pobačaju i spolno odgovornom ponašanju govori malo ili nimalo? Kakav je odnos prema prizivu savjesti? Kako se, na koncu, studenti i studentice informiraju o navedenim temama izvan okvira službene politike fakulteta?

Jelena Tešija, novinarka i aktivistkinja, koja će ispred Platforme za reproduktivna prava predstaviti nadolazeći Marš solidarnosti kojem je u fokusu pravo na pobačaj. Iznijet će i glavne teme koje će Marš problematizirati, uključujući stigmatizaciju i (ne)dostupnost pobačaja, kao i problem priziva savjesti.

Tribinu moderira Silvija Martić iz Mreže Antifašistkinja Zagreba.