Uncategorized

1.5.2018. u 11.00 od Radničkog doma prema parku Maksimir

ZA reforme za LJUDE – prosvjedna povorka

ZA reforme za LJUDE – prosvjedna povorka

Tražimo reforme za ljude – reforme koje idu u korist svih građana, a ne samo kapitala i privilegirane “elite”, reforme koje će osigurati kvalitetniji život i ostanak ljudi u Hrvatskoj!

Pridružite se – prosvjedna povorka kreće u utorak, 1.5.2018. u 11.00 od Radničkog doma prema parku Maksimir. 
ZA reforme za LJUDE!

✊📢 ZAHTJEVI:

I. ZA PRAVEDNE PLAĆE I BOLJE UVJETE RADA:

✊ Pravedna raspodjela i preraspodjela društvenog bogatstva – smanjivanje nejednakosti boljim sustavom kolektivnog pregovaranja i pravednijim poreznim sustavom, što će pozitivno utjecati i na demografiju, pravednija raspodjela novostvorene vrijednosti između profita i plaća, smanjivanje jaza u plaćama muškaraca i žena, prestanak prelijevanja nacionalnoga bogat¬stva u privilegije i povlastice koje ne proizlaze iz rada. 

✊ Povećanje plaća u privatnom i javnom sektoru – poticanje kolektivnoga pregovaranja, osnaživanje domaće potrošnje, jačanje nacionalne ekonomije te podizanje životnog standarda građana. 

✊ Povećanje minimalne plaće – na najmanje 50 posto prosječne, te sprečavanje njene zloupotrebe. 

✊ Stvaranje zdravih i kvalitetnih radnih mjesta – suzbijanje nezakonite upotrebe nestandardnih oblika ugovora o radu, bolje ciljanje mjera aktivne politike zapošljavanja i poticanje otvaranja sigurnih, dobro plaćenih radnih mjesta, jamčenje slobode sindikalnog organiziranja, adekvatne zaštite na radu, primjerenih uvjeta rada te bolje usklađivanje privatnog i profesionalnog života. 

II. ZA DOSTOJANSTVENU STAROST

✊ Snižavanje dobi za odlazak u mirovinu – ukidanje zakonske odredbe o povećanju dobi na 67 godina i postepeno snižavanje dobi umirovljenja sukladno rastu društvenog bogatstva.

✊ Penaliziranje poslodavaca, a ne radnika – protiv povećanja penalizacije radnika zbog prijevremenog umirovljenja, zato što to, u pravilu, nije njihov dobrovoljni izbor, nego počesto rezultat diskriminacije starijih radnika od strane poslodavaca.

✊ Uvođenje reda u prihode mirovinskog sustava – održivost mirovinskog sustava i adekvatnost mirovina osigurati suzbijanjem sive ekonomije uključujući neprijavljeni rad, nadzorom nad primjenom zakona i kolektivnih ugovora, rastom zaposlenosti i plaća te razdvajanjem radničkih i povlaštenih mirovina u zasebne fondove.

✊ Povećanje mirovina umirovljenicima – utvrditi model pravednijeg određivanja i usklađivanja vrijednosti mirovina, koji će spriječiti pad njihove kupovne moći i podići udio u prosječnoj plaći te poboljšati materijalni status umirovljenika.

III. ZA KVALITETNO OBRAZOVANJE KAO TEMELJ RAZVOJA I BUDUĆNOSTI

✊ Stavljanje učenika i studenata u središte reforme – reformu koncipirati i provesti zbog mladih i društva u cjelini, o čemu je nužno postići politički i društveni konsenzus.

✊ Podizanje kvalitete obrazovanja na svim razinama – provedba Cjelovite kurikularne reforme, promjena metoda poučavanja, modernizacija i integracija sveučilišta, ukidanje školarina i svih oblika upisne politike prema statusnim kriterijima.

✊ Razvijanje društva znanja povećanjem izdvajanja za obrazovanje i znanost te istraživanje i razvoj – osiguranje napredovanja nastavnika, povećanje materijalnih izdvajanja nužnih za provedbu reformi te povećanje udjela BDP-a za istraživanje i razvoj na najmanje 1,5 posto.

✊ Bolje povezivanje obrazovnog sustava i tržišta rada – uvođenje prakse tijekom školovanja a ne po završetku, uspostava efikasnog sustava obrazovanja i osposobljavanja odraslih te priznavanje i vrednovanje prethodnog učenja.

IV. ZA EFIKASAN JAVNI ZDRAVSTVENI SUSTAV DOSTUPAN SVIMA

✊ Jačanje javnog zdravstva, zaustavljanje komercijalizacije usluga i privatizacije primarne zdravstvene zaštite – javno zdravstvo mora ostati javno, temeljeno na društvenoj solidarnosti te humanističkim vrijednostima jednakosti, digniteta i profesionalne etike, jačati preventivnu medicinu razvojem primarne zdravstvene zaštite i razviti sustav koji će privući i zadržati vrhunske stručnjake.

✊ Osiguranje pravodobnosti i dostupnosti usluga, uključujući inovativnih lijekova, svim građanima – neovisno o socijalnom statusu i mjestu stanovanja.

✊ Unapređivanje zdravstvenog sustava – provesti cjelovitu informatizaciju, standardizirati usluge i bolje organizirati sustav za korisnike (pristup zdravstvenoj zaštiti vodeći računa o profesionalnim i drugim obvezama korisnika).

✊ Uvođenje metodologije praćenja odnosa troška i učinka odnosno zdravstvenih ishoda – građani financiraju javno zdravstvo te za uloženi novac očekuju najkvalitetniju skrb.

V. ZA UČINKOVITO PRAVOSUĐE I JAVNU UPRAVU TE VRAĆANJE POVJERENJA GRAĐANA U INSTITUCIJE

✊ Osiguranje brzog i efikasnog pravosuđa – doista neovisno, stručno, depolitizirano i nekorumpirano sudstvo, u kojem suci poznaju i dosljedno primjenjuju zakone i ratificirane konvencije i u kojem sudski sporovi završavaju u razumnom roku. 

✊ Stručno i depolitizirano upravljanje – očuvati institucionalnu memoriju jačanjem stručnosti i kontinuiteta kadrova, državnim institucijama osigurati potrebnu logistiku, depolitizirati upravljanje javnim poduzećima postavljanjem stručne, a ne politički podobne uprave i stati na kraj korupciji. 

✊ Reformiranje teritorijalnog ustroja i bolje upravljanje – broj jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave smanjiti na prihvatljiv i održiv broj prema objektivnim kriterijima, podići kvalitetu javnih politika i normativnog planiranja te jačati socijalni dijalog i postići društveni konsenzus o ključnim gospodarskim, socijalnim i ekološkim pitanjima.

✊ Suzbijanje korupcije i sprječavanje sukoba interesa – demontaža usustavljene korupcije podići će BDP najmanje za 2 posto, a sprječavanje sukoba interesa zaustaviti nepotizam i šansu dati najstručnijima i najsposobnijima.

VI. ZA PROMJENU ODNOSA PREMA EUROPSKOJ UNIJI I UNUTAR NJE – EUROPA ZA GRAĐANE!

✊ Razvoj autentičnog odnosa prema Europskoj uniji – na temelju vlastite procjene interesa hrvatskih stanovnika, umjesto nekritičkog preuzimanja gotovih recepata koje nam propisuju ili europski birokrati koji ne poznaju hrvatske okolnosti ili ih skriveni iza EU institucija, zapravo u biti propisuju oni krugovi u zemlji koji s interesima narodne većine nemaju nikakve veze. 

✊ Reformiranje EU i eurozone – prije bilo kakvog ulaska u čvršće europske integracije, a pogotovo u eurozonu, potrebno je zahtijevati bitne reforme Europske unije, a pogotovo europske zone, od onih koji od nas, nekad s pravom ali ponekad i ne, zahtijevaju provođenje i dobrih i loših reformi. 

✊ Oživljavanje europskog socijalnog modela – socijalnoj dimenziji EU dati jednaku važnost kao i ekonomskom upravljanju, a Europski stup socijalnih prava provesti konkretnim mjerama u svim zemljama kako bi i europske reforme išle u korist ljudi!

Reforme za kvalitetniji život i ostanak ljudi u Hrvatskoj!
ZA reforme ZA ljude! ✊✊✊