Vijesti

11.12.2009. 11:09:24 (Libela)

Isn't it ironic?

Kodeks o savjetovanju javnosti donesen bez sudjelovanja javnosti

OTVORENO PISMO VLADI RH

Vlada RH, na sjednici održanoj 21. studenog 2009. godine, prihvatila je Kodeks savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata. Riječ je o odluci koju bi organizacije civilnoga društva, potpisnice ovog pisma, sa zadovoljstvom pozdravile da nije sljedećeg:

1. Vlada je ovu odluku donijela na zatvorenoj sjednici te o istoj nije javnost informirala niti putem priopćenja s dotične sjednice.
2. Odluka Vlade donesena je nakon više od godine dana od kako je tekst Kodeksa uži kabinet Vlade odbio prihvatiti (srpanj 2008.), a da u međuvremenu javnost nije imala nikakvih saznanja o tome u kojem je postupku usuglašavanje teksta Kodeksa i radi li se uopće na tome.
3. Tekst Kodeksa koji je Vlada prihvatila 21. studenog 2009. sadržajno se razlikuje od teksta koji je odbijen u srpnju 2008., a o samim promjenama koje su unesene nije bilo javne rasprave niti je javnost o njima informirana na bilo koji način prije prihvaćanja Kodeksa. Pri tome je posebno zabrinjavajuće da je u proceduri zaobiđen i Savjet za razvoj civilnog društva te niti članovi Savjeta nisu imali priliku dati konačno očitovanje na tekst Kodeksa prije njegova prihvaćanja na sjednici Vlade.
4. Izmijenjeni tekst Kodeksa, odnosno tekst koji je Vlada prihvatila, ne smatramo zadovoljavajućim i adekvatnim, što je detaljnije obrazloženo u komentarima na tekst Kodeksa koje prilažemo ovome pismu.

Sve gore navedeno upućuje nas na zaključak kako je Vlada i ovom odlukom željela samo pro forma ispuniti obveze koje za nju proizlaze iz više različitih nacionalnih strategija, a bez stvarne volje i spremnosti da značajnije uključi organizacije civilnog društva i drugu zainteresiranu javnost u procese donošenja odluka i da iste uopće informira o prihvaćanju Kodeksa. Apsolutno je neprihvatljivo da je Kodeks koji bi trebao dati smjernice za učinkovito savjetovanje državnih tijela i zainteresirane javnosti, u konačnici izrađen bez savjetovanja s organizacijama civilnoga društva i bez javne rasprave te prihvaćen daleko od očiju javnosti, na zatvorenoj sjednici. Takvo postupanje upravo je kontradiktorno s prihvaćenim Kodeksom, tj. s njegovim ciljevima i načelima.

Vlada je ovakvim postupkom pokazala krajnje nerazumijevanje procesa savijetovanja sa zainteresiranim javnostima jer prihvaćanje dokumenta koji bi trebao doprinijeti uključivanju javnosti u procese donošenja odluka bez da se o tome samu javnost informira, ne može se drugačije nazvati.

Dodatna kritika Vladi može se uputiti i zbog činjenice da je u listopadu 2009. Vijeće Europe, pa i Hrvatska kao članica VE, prihvatila Kodeks dobre prakse za građansko sudjelovanje u procesu donošenja odluka, a pratećom Deklaracijom Vijeća ministara VE je, zajedno s drugim državama članicama pozvana da dotični Kodeks uzme u obzir pri razvijanju sudjelovanja NVO-a u procesima donošenja odluka, što je Vlada prilikom donošenja Kodeksa propustila učiniti.

Nadalje, ovakvim je postupanjem ponovno minorizirana uloga Hrvatskog sabora, budući da je Vlada samostalno donijela odluku o Kodeksu bez rasprave i odlučivanja u najvišem zakonodavnom i reprezentativnom tijelu, što smatramo nedopustivim.

Uzevši sve navedeno u obzir te uvažavajući činjenicu da je prihvaćenim Kodeksom predviđeno da Ured za udruge donese smjernice za njegovu primjenu, pozivamo Ured za udruge da u izradu istih uključi i organizacije civilnog društva, odnosno da provede savjetovanje u vezi toga sa zainteresiranom javnošću, slijedeći i ispunjavajući na taj način duh i namjeru Kodeksa. Ujedno pozdravljamo napore koje je Ured za udruge uložio u organizaciju savjetovanja s organizacijama civilnoga društva, rezultat kojih je bio tekst koji Vlada nije prihvatila u srpnju 2008. te se nadamo da će Ured i ovoga puta nastaviti s dobrom praksom te na taj način barem malo ispraviti ono što je Vlada učinila, odnosno propustila učiniti u vezi Kodeksa.


Pismo potpisuju:
Babe, Centar za mir, nenasilje i ljudska prava - Osijek, CESI, CMS, Documenta, GONG, Mreža mladih Hrvatske, Zelena akcija i Zelena Istra.

Tagovi: babe, centar za mir, cesi, civilno društvo, cms, documenta, gong, mmh, zelena akcija, zelena istra

Vezani članci:

Facebook komentari

Iz drugih medija

AEM