Vijesti

12.03.2010. 12:50:25 (hrt.hr)

Izvje规e ameri鑛og State Departmenta

O stanju ljudskih prava u svijetu

Ameri鑛i State Department objavio je godi筺je izvje规e o stanju ljudskih prava. Isti鑕 se da su vlade diljem svijeta u 2009. godini nastavile s te筴im kr筫njem ljudskih prava, posebno u 30-ak zemalja u kojima traju oru綼ni sukobi kao 箃o su Afganistan, Irak, Mianmar, DR Kongo, Nigerija i druge.

Na 16 stranica izvje规a o Hrvatskoj op鎒nito se iznose povoljne ocjene o stanju ljudskih prava, ali se bilje緀 i problemi kao 箃o su zaostaci u pravosu饀, neu鑙nkovito procesuiranje nekih doma鎖h ratnih zlo鑙na, spori povratak imovine vjerskih zajednica, osim Katoli鑛e crkve, te te筴o鎒 s kojima se suo鑑vaju srpski povratnici. Spominje se i diskriminacija etni鑛ih manjina, posebno Srba i Roma, nasilje prema 緀nama, te izvje规a o diskriminaciji prema homoseksualcima i oboljelima od HIV/AIDS-a.

State Department isti鑕 napredak na mnogim podru鑚ima, poput nestajanja nasilja prema srpskim povratnicima u ve鎖ni Hrvatske, osim zale餫 Zadra i ﹊benika, dovr筫tak procesa vra鎍nja srpskih ku鎍 i njihove obnove, a posebno isti鑕 筰roki dru箃veni anga緈an hrvatske vlade na suzbijanju korupcije.
Najgore u Sjevernoj Koreji, Iranu, Mianmaru...


U izvje规u se analizira stanje ljudskih prava u 194 zemlje, a po njihovu se kr筫nju posebno izdvajaju Sjeverna Koreja, Iran, Mianmar, Pakistan, Rusija zbog stanja u sjevernom Kavkazu, ﹔i Lanka, Sudan, Bjelorusija, Kina, Kolumbija, Venezuela, Kuba, Saudijska Arabija, Egipat i druge zemlje.

Tako餰r se isti鑕 da su u vi筫 od 25 zemalja od 2008. uvedena nova, drakonska ograni鑕nja za registraciju, djelovanje i finaciranje nevladinih organizacija koje se bave za箃itom ljudskih prava.

U izvje规u se isti鑕 nastavak i pogor筧nje trenda diskriminacije i progona pripadnika ranjivih skupina - 鑕sto rasnih, vjerskih ili etni鑛ih manjina, ali i 緀na, pripadnika autohtonih zajednica, djece, osoba s invaliditetom i drugih ranjivih skupina kojima nedostaje politi鑛a mo u obrani interesa.


Diskriminacija u Europi

Europske zemlje kritiziraju se zbog diskriminacije protiv muslimana, posebno ﹙icarska zbog zabrane gradnje minareta, te Francuska, Njema鑛a i Nizozemska zbog zabrane no筫nja zarova i burki.

Zbog ubojstava i nasilnih incidenata prema Romima prozivaju se Italija, Ma餫rska, Rumunjska, Slova鑛a i 萫筴a.

Stanje ljudskih prava u SAD-u nije predmet izvje规a, no ono se analizira u drugim vladinim izvje箃ajima, izjavio je pomo鎛ik dr綼vne tajnice Michael Posner, dok je dr綼vna tajnica Hillary Clinton kazala da SAD ove godine sudjeluje u UN-ovoj periodi鑞oj reviziji stanja ljudskih prava.

Tagovi: diskriminacija, ljudska prava, state department

Vezani 鑜anci:

Facebook komentari

Stup srama

Iz drugih medija

AEM