Vijesti

16.03.2010. 18:53:06 (zaklada.civilnodrustvo.hr)

Aktivisti/ce za prava 緀na nezadovoljni provedbom ciljeva za postizanje rodne jednakosti

Povodom obilje綼vanja Me饀narodnog dana 緀na 8. o緐jka, brojne nevladine organizacije koje se bore za ravnopravnost 緀na uputile su poziv europskim i svjetskim 鑕lnicima u kojem pozivaju na ve鎒 zalaganje za ostvarivanje ciljeva za postizanje jednakosti 緀na, koje je 189 zemalja usvojilo na povijesnoj UN-ovoj konferenciji u Pekingu 1995. godine.

Nevladina organizacija European Women's Lobby (EWL) pozvala je svom izvje规u naslovljenom 'Beijing+15' Europsku uniju na hitnu i u鑙nkovitu akciju kako bi se u potpunosti implementirali ciljevi zadani prije 15 godina u Pekingu.

EWL je od 27. velja鑕 aktivan na forumu organizacija civilnog dru箃va na kojem se sagledavaju rezultati Pekin筴e platforme za akciju na marginama dvotjedne konferencije UN-ove Komisije za status 緀na u New Yorku.

Na ovoj konferenciji se razmatra napredak u provedbi ciljeva za postizanje jednakosti 緀na, usvojenih na konferenciji u Pekingu 1995., a koja je pozvala na ukidanje zakona koji diskriminiraju na temelju spola.

Nezadovoljstvo radom UN-ove Komisije za status 緀na

Nevladina organizacija Women In Development Europe (WIDE) izrazila je nezadovoljstvo radom UN-ove Komisije za status 緀na (Commission on the Status of Women - CSW).

WIDE isti鑕 kako Komisija nije uspjela sagledati napredak i promovirati implementaciju Pekin筴e platforme za akciju. WIDE upozorava kako Komisija ignorira sporost i parcijalnost implementacije, te oblike i stupanj problema s kojima se 緀ne suo鑑vaju diljem svijeta, uklju鑥ju鎖 sve oblike nasilja.

畆tvama silovanja i seksualnog nasilja uskra鎒n pristup pravdi

Amnesty International je povodom Me饀narodnog dana 緀na objavio dva izvje规a u kojim se upozorava kako je 緍tvama silovanja i seksualnog nasilja uskra鎒n pristup pravdi zbog rodne diskriminacije i pretpostavki o seksualnom pona筧nju 緍tava silovanja. AI-ova izvje规a sagledavaju seksualno nasilje i lokacije diljem razvijenog svijeta i zemalja u razvoju, naro鑙to u Kambod緄 te nordijskim zemljama, Danskoj, Finskoj, Norve筴oj i ﹙edskoj.

Tako se isti鑕 kako u nordijskim zemljama upotreba nasilja ili prijetnje nasiljem odre饀ju ozbiljnost silovanja, prije nego povredu 緀nine seksualne autonomije. Izvje规e naslovljeno 'Zatvoren slu鑑j: silovanje i ljudska prava u nordijskim zemljama', donosi slu鑑j iz Finske gdje je mu筴arac prisilio jednu 緀nu na seksualni odnos udaranjem glave o zid i zavrtanjem ruke iza le餫. Prema mi筶jenu tu緄telja, ovo nije bilo silovanje, budu鎖 da je upotrebljeno nasilje bilo ni緀g stupnja, pa je mu筴arac zavr筰o samo sa uvjetnom kaznom.

Drugo AI-ovo izvje规e pod nazivom 'Razbijanje 箄tnje: seksualno nasilje u Kambod緄', dokumentira izvan sudske od箃ete, u kojima se policijski slu綽enici postavljaju kao arbitri izme饀 obitelji 緍tava silovanja i po鑙nitelja zlo鑙na, kako bi se osigurao financijski sporazum pod uvjetom da 緍tva povu鑕 optu綽u, pri 鑕mu dio ugovorene sume pripada policijskom medijatoru.

Dr綼vno nasilje u Iranu

Organizacija Human Rights Watch je pozvala Iran na puno po箃ivanje prava 緀na. Kampanja nazvana 'Poziv na solidarnost: sloboda i rodna jednakost u Iranu', tra緄 da se zaustavi dr綼vno nasilje i svi oblici represije nad mu筴arcima i 緀nama u ovoj zemlji.
U sije鑞ju ove godine, vi筫 od 39 緀na, koje su tra緄le informacije o svojim sinovima i k鎒rima uhi鎒nim tijekom prosvjeda nakon predsjedni鑛ih izbora 2009., pretu鑕no je tijekom tjednog bdijenja u Teheranu.

Tagovi: amnesty international, dan 緀na, diskriminacija, europski 緀nski lobi, human rights watch, pekin筴a deklaracija, women in development europe

Vezani 鑜anci:

Facebook komentari

Stup srama

Iz drugih medija

AEM