Vijesti

11.06.2010. 15:11:55 (prs.hr)

Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova upozorila Mladež HČSP-a

JAVNO PRIOPĆENJE
povodom priopćenja za javnost Mladeži Hrvatske čiste stranke prava


Mladež Hrvatske čiste stranke prava izdala je priopćenje za javnost u kojem iznosi niz netočnih ( npr. "nije li promocija takvog načina života koji pogoduje širenju AIDS-a i ostalih bolesti upravo ugrožavanje zdravlja građana?") i homofobičnih navoda (npr. "krunu nemorala"), a služi se i govorom mržnje ("nije li podržavanje ovakvog načina života upravo podržavanje genocida s kojim se prema broju žrtava ne može mjeriti čak ni Hitlerov nacizam").

Podsjećam da je Republika Hrvatska donijela niz zakona na području zaštite prava seksualnih i rodnih manjina, kao što su Zakon o ravnopravnosti spolova (NN 82/08), Zakon o istospolnim zajednicama (NN 116/03), Zakon o suzbijanju diskriminacije (NN 85/08), a da je Hrvatski sabor donio Zakon o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona (NN 71/06), kojim je definiran novi kaznenopravni izraz zločin iz mržnje koji među osnove po kojima će se zločin iz mržnje sankcionirati kao kazneno djelo, uključuje i spolnu orijentaciju.

Također podsjećam da je Europski parlament još 2006. donio Rezoluciju o homofobiji (RC-B6-0025/2006) koja od zemalja članica EU traži usvajanje zakonodavstva kojim se zabranjuje diskriminacija i govor mržnje prema manjinskim seksualnim skupinama, a u članku 5. podstiče države članice i Komisiju da pojačaju borbu protiv homofobije putem edukacije – kao što su kampanje protiv homofobije u školama, univerzitetima i medijima. Rezolucija o homofobiji uzela je u obzir međunarodne i europske obveze iz područja ljudskih prava, kao što su one sadržane u  Konvenciji Ujedinjenih naroda o ljudskim pravima i u Europskoj konvenciji za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda.

Stoga upozoravam da su diskriminacija temeljem seksualne orijentacije  kao i govor mržnje u Republici Hrvatskoj zakonom zabranjeni. 

Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova
              Gordana Lukač Koritnik

Tagovi: anti gay prosvjed, diskriminacija, gordana lukač koritnik, govor mržnje, mladež hčsp, zagreb pride

Vezani članci:

Facebook komentari

Stup srama

Iz drugih medija

AEM