Vijesti

27.09.2011. 15:28:39

U Vukovaru osnovana udruga za promicanje ravnopravnosti spolova

Početkom rujna u Vukovaru je osnovan i registriran Centar za istraživanje, edukaciju i promicanje ravnopravnosti spolova ŽAR. Sjedište Centra ŽAR je u Vukovaru, a djelovat će na području cijele Republike Hrvatske. Prema riječima koordinatorice Milene Babić, Centar ŽAR je osnovan sa svrhom promicanja rodne ravnopravnosti i osiguranja jednakih mogućnosti za sve rodove u svim sferama društvenog života te pružanja podrške ženama i njihovo osnaživanje za preuzimanje aktivne uloge u društvu.

 

Prve aktivnosti Centra

Budući da je tek osnovan, u ovom trenutku Centar ŽAR je usmjeren na jačanje vlasitih kapaciteta za provedbu svojih budućih aktivnosti. Istodobno su poduzeti prvi koraci ka nastavku inicijative za osnivanje povjerenstava za ravnopravnost spolova na nivou jedinica lokalne samouprave. Naime, članice Centra ŽAR su tijekom 2010. godine pokrenule inicijativu za osnivanje tri općinska i gradska povjerenstva za ravnopravnost spolova u Vukovarsko-srijemskoj županiji – u Gradu Vukovaru, Starim Jankovcima i Tovarniku. Povjerenstva u Starim Jankovcima i Tovarniku osnovana su u proljeće 2010. godine, dok je gradsko vijeće Grada Vukovara početkom lipnja 2010. godine donijelo odluku o osnivanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova. U Gradu Vukovaru inicijativa se zaustavila na donošenju odluke, međutim povjerenstvo nije osnovano.

Dakle, prva aktivnost Centra ŽAR bit će poticanje osnivanja Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Vukovara te pružanje podrške Povjerenstvu u njegovom radu. Nadalje, bit će nastavljena suradnja s povjerenstvima za ravnopravnost spolova u Starim Jankovcima i Tovarniku kako bi se ostvarili ciljevi određeni njihovim operativnim planovima za 2011. godinu.

 

Osnaživanje žena u ruralnim područjima

Pored toga, jedan od prioriteta Centra ŽAR u narednih nekoliko mjeseci bit će osnaživanje žena u ruralnim područjima u suradnji s postojećim udrugama žena u lokalnim zajednicama. Jedan od ciljeva u narednih nekoliko mjeseci je ostvariti i prekograničnu suradnju sa sličnim udrugama u Vojvodini kroz realizaciju projekata usmjerenih na osnaživanje žena u ruralnim područjima.

 

Prevencija rodno uvjetovanog nasilja

Uz to, nastojat će realizirati planove vezane uz kreiranje projekta koji će biti usmjeren na prevenciju rodno uvjetovanog nasilja s posebnim akcentom na populaciju mladih kao jednu od ciljnih skupina, u partnerstvu s jednom od srodnih udruga.

Nadalje, jedan od planova Centra ŽAR je raditi na poboljšanju položaja marginaliziranih skupina žena, kao što su žene s invaliditetom i žene pripadnice nacionalnih manjina. U tome će svakako nastojati uspostaviti suradnju s udrugama koje u fokusu imaju ovu populaciju.

Tagovi: milena babić, povjerenstvo za ravnopravnost spolova, ravnopravnost spolova, vukovar, žar

Vezani članci:

Facebook komentari

Stup srama

Iz drugih medija

AEM