Vijesti

04.04.2013. 10:02:08 (H-alter)

studija je manjkava i površna

'Utjecaji na okoliš golf-resorta na Srđu nisu prihvatljivi!'

(Foto: Dubrovniknet.hr)

Zelena akcija, Srđ je naš i Pravo na grad pozvali su ministra Mihael Zmajlovića da izda rješenje kojim se utjecaj na okoliš golf-resorta na Srđu proglašava neprihvatljivim te na taj način održi svoje obećanje o vraćanju povjerenja građana u studije utjecaja na okoliš. Priopćenje prenosimo u cijelosti:

Sam postupak procjene utjecaja kompromitiran je višestrukim nezakonitim pogodovanjima investitoru, a studija manjkava i površna.

Studija utjecaja na okoliš golf-resorta na Srđu ima cijeli niz manjakavosti na koje smo upozoravali tijekom postupka, a na koje nije adekvatno ili uopće odgovoreno.

1) Pri procjeni utjecaja nije uzet u obzir utjecaj dva apartmanska naselja sa preko 400 apartmana;

2) Nije rađena procjena povećanog crpljenja vode na ekosustav rijeke Omble;

3) Nisu provedena mjerenja propusnosti odnosno procjeđivanja kroz krški teren (markerima) radi ustanovljavanja eventualnog utjecaja na tokove podzemnih voda i na more niti je planiran kasniji monitoring;

4) U studiji nije procijenjena količina pesticida koji će se upotrebljavati na golf igralištu;

5) Nije rađena procjena utjecaja na morske ekosustave zbog ispiranja gnojiva i pesticida;

6) Izgradnjom golf resorta uništit će se 62% autohtone vegetacije, pa je nevjerojatno da se ocijenjuje pozitivnim da će se ovo područje štititi od požara sječom šuma i fragmentacijom staništa;

7) Nije uzet u obzir kontinuirani trend opadanja količina padalina prilikom odluke da se investitoru ustupi više od petine trenutno raspoložive vode sa izvora Omble. U procjeni korištenja kišnice korišteni su zastarjeli podaci o padalinama iz razdoblja kada su suše bile daleko rijeđe. Nisu uzete u obzir klimatske promjene. U procjenu korištenja voda za navodnjavanje je trebalo uzeti period od posljednjih 20 godina i posebno se osvrnuti na ljetni, sušni period;

8) Nije procijenjen potencijalni alergijski učinak trava i drugog alohtong bilja koje se namjerava saditi na platou brda Srđ;

9) Studija je puštena u daljnju proceduru bez da su ispunjeni prethodno eksplicitno postavljeni uvjeti članova povjerenstva;

10) Dobit za grad Dubrovnik je rađena na temelju ekonomske studije koja ne zadovoljava suvremene stručne kriterije. Studija procjene troškova i koristi ne postoji;

11) Predloženo područje zahvata za potrebe izrade SUO nije ciljano faunistički istraživano.

Smatramo da je studija utjecaja na okoliš nedostatna i loše kvalitete, te ne prikazuje realni utjecaj na okoliš golf-resorta na Srđu. Ovaj projekt, a posljedično ni studija nisu usklađeni sa Zakonom o prostornom uređenju i gradnji te Zakonom o zaštiti prirode Republike Hrvatske te pozivamo Ministra Zmajlovića da zahvat proglasi neprihvatljivim za okoliš.

Tagovi: dubrovnik, golf-resort, hrvatska, pravo na grad, referendom, srđ, srđ je naš, zelena akcija

Vezani članci:

Facebook komentari

Iz drugih medija

AEM