Vijesti

08.02.2014. 18:21:16 - Libela

Izvje规e Human Rights Watcha

Tisu鎒 緀na zlostavljano u ira鑛im zatvorima

Vi筫 od 4.500 緀na trenuta鑞o se nalazi u ira鑛im zatvorima i izlo緀ne su raznim oblicima zlostavljanja ira鑛ih snaga sigurnosti, navodi se u izvje规u Human Rights Watcha (HRW).

Izvje规e je napravljeno na osnovu svjedo鑕nja zato鑕nih 緀na, njihove rodbine i odvjetnika, zatvorskih lije鑞ika, te raznih dokumenata.

U izvje规u pod naslovom "Nitko nije siguran - Zlostavljanje 緀na u ira鑛om kaznenopravnom sustavu", napisanom na 105 stranica, navodi se da je ve鎖na od 4.500 zato鑕nih 緀na sunitskog podrijetla, no slu鑑jevi zlostavljanja kojima HRW dokumentira tvrdnje pokazuju da su ugro緀ne 緀ne svih konfesija i klasa, prenosi BBC.

Mnoge me饀 njima s kojima je vo餰n razgovor navele su da su bile "udarane, 筧marane i pretu鑕ne, obje筫ne naglavce i udarane po stopalima, podvrgnute elektro筼kovima, silovane ili izlo緀ne prijetnjama seksualnog zlostavljanja tijekom ispitivanja".

Ira鑛a vlada navode iz izvje规a ocjenjuje "vrlo pretjeranim", no priznaje da je jedan broj 緀na zato鑕nica bio podvrgnut lo筫m postupanju. "Registrirali smo neke ograni鑕ne nelegalne postupke snaga sigurnosti prema zatvorenicama", kazao je glasnogovornik ira鑛og ministarstva za ljudska prava, dodaju鎖 da "Irak jo uvijek radi na tome da zaustavi zlostavljanje u zatvorima". Po njegovim rije鑙ma, utvrdit 鎒 se odgovornost za takve postupke.

Suprotno ira鑛om zakonu, ve鎖na zatvorenica u ira鑛im zatvorima nije imala na raspolaganju odvjetnika prije ili tijekom ispitivanja, navodi se u izvje规u.

"Ira鑛e snage sigurnosti pona筧ju se kao da 鎒 brutalno zlostavljanje 緀na zemlju u鑙niti sigurnijom", ka緀 Joe Stork, zamjenik direktora HRW-a za Bliski istok i sjevernu Afriku.

"Te 緀ne i njihova rodbina rekli su nam da sve dok ira鑛e snage sigurnosti neka緉jeno zlostavljaju ljude, mo緀 se o鑕kivati samo da se situacija pogor筧",  dodaje Stork.

Nasilje u Iraku dosegnulo je najvi箄 razinu, s tim da je vi筫 od 1.000 ljudi poginulo pro筶og mjeseca u zemlji.

 

Tagovi: irak, ljudska prava, nasilje, svijet, zatvor, 緀ne

Vezani 鑜anci:

Facebook komentari

Iz drugih medija

AEM