Vijesti

12.09.2015. 07:47:00 - Libela

Brojne prepreke za 緀ne i dalje postoje

Izvje规e Svjetske banke: zakoni mnogih zemalja onemogu鎍vaju 緀nama da rade

Zakoni mnogih zemalja uporno sprje鑑vaju 緀ne da rade poslove koje 緀le, blokiraju im pristup kreditima ili ih ne 箃ite od obiteljskog nasilja, navodi se u podacima izvje规a Svjetske banke. 甧ne na Bliskom Istoku i sjevernoj Africi suo鑑vaju se s najvi筫 prepreka, zbog zakona koji onemogu鎢ju udanim 緀nama da se prijave za putovnicu ili dobiju posao bez pristanka supruga, isti鑕 se u izvje规u Women, Business and the Law 2016.

Legalne prepreke radu 緀na prote緐 se diljem svijeta, navodi se u izvje规u koje je obuhvatilo zakone u 173 zemlje. Od njih, 90 posto zemalja ima barem jedan zakon koji ote綼va ekonomske prilike za 緀ne. 甧ne su zakonski onemogu鎒ne raditi u odre餰nim tvorni鑛im zanimanjima u 41 zemlji, a u 29 zemalja ne mogu raditi no鎛e smjene. Tako餰r, u 18 zemalja, ne mogu se zaposliti bez dopu箃enja supruga.

Posljedice takvih zakona ne 箃ete samo 緀nama, ve i njihovoj djeci, zajednicama, kao i dr綼vnoj ekonomiji. "Ne mo緀mo dopustiti da njihov potencijal ostane neiskori箃en – bilo zato 箃o zakoni ne 箃ite 緀ne od nasilja ili ih isklju鑥ju iz mogu鎛osti zara餴vanja, vlasni箃va ili odre餰nih profesija", rekao je predsjednik World Bank Groupa, Jim Yong Kim.

U deset zemalja, 緀nama je daleko te緀 pribaviti dokumentaciju potrebnu za podizanje kredita. 萢k 46 dr綼va nema zakone protiv obiteljskog nasilja, uklju鑥ju鎖 Haiti, Mjanmar i Rusiju, a gotovo jednako toliko – 41 dr綼va – nema zakone protiv seksualnog uznemiravanja. Sjedinjene Ameri鑛e Dr綼ve, Tonga, Surinam i Papua Nova Gvineja nemaju pla鎒ni porodiljni ili roditeljski dopust.

Napredak je ipak uo鑕n s reformama u posljednje dvije godine, osobito u Europi, sredi筺joj Aziji i subsaharskoj Africi. Isto鑞a Azija i Pacifik su pobolj筧li pristup 緀na kreditima, dok su Hrvatska, Ma餫rska, Kenija i Nikaragva unaprijedile pravo vlasni箃va za 緀ne, a Egipat i Mozambik donijeli zakone koji 箃ite djevoj鑙ce od seksualnog uznemiravanja u 筴oli.

Tagovi: prava 緀na, pravo na rad, radna prava, svjetska banka, 緀nska prava

Vezani 鑜anci:

Facebook komentari

Iz drugih medija

AEM