Vijesti

29.10.2015. 11:10:58 - Libela

Novo izvje规e

U sobama za pregled nema mjesta za politiku!

U novom izvje规u objavljenom od strane National Partnership for Women & Families, National Physicians Alliance, Natural Resources Defense Council i Law Center to Prevent Gun Violence, ameri鑛i zdravstveni i sigurnosni stru鑞jaci upozorili su donositelje odluka na rastu鎖 utjecaj ameri鑛ih politi鑑ra/ki na najprivatnija mjesta svojih bira鑑/ica: sobe za pregled.

Naslovljen "Politics in the Exam Room: A Growing Threat" (Politika u sobama za pregled: rastu鎍 prijetnja), izvje箃aj donosi informacije o tome kako politi鑛i utjecaj utje鑕 na upravljanje zdravstvom u SAD-u, nagla筧vaju鎖 tri najkriti鑞ija podru鑚a: izlo緀nost otrovima, sigurnost od oru緅a i reproduktivno zdravlje. Svaka je od navedenih organizacija istra緄la politi鑛i motivirana ograni鑕nja koja utje鑥 na podru鑚e kojima se pojedina organizacija bavi, upozoravaju鎖 na potencijalno 箃etne posljedice nedavnih legislativa u tim podru鑚ima.

U podru鑚u reproduktivnih prava, Debra L. Ness, predsjednica National Partnership for Women and Families, navodi kako je broj ograni鑕nja poba鑑ja pre筧o svaku mjeru te da je ta situacija sama po sebi razlog za promjenu. Od 2010. godine, vi筫 od 280 razli鑙tih ograni鑕nja poba鑑ja je usvojeno u dr綼vama poput Arizone, Teksasa i Ohia, prisiljavaju鎖 pacijentice da se podvrgavaju medicinski nepotrebnim zahvatima i pogre筺im savjetovanjima.

Tagovi: amerika, izvje规e, poba鑑j, politika, pravo na izbor, pravo 緀ne da sama odlu鑥je o svom tijelu, reproduktivna prava, reproduktivno zdravlje, sad, svijet, 緀nska reproduktivna prava

Vezani 鑜anci:

Facebook komentari

Iz drugih medija

AEM