Vijesti

16.12.2015. 12:09:55 - Libela

Diskriminacija LGBT zajednice

Baptisti鑛o sveu鑙li箃e legalno smije zabraniti upis LGBT studentima/icama

LGBT zajednica je odnijela va緉e pobjede u Americi ove godine, no jedno je kr规ansko sveu鑙li箃e nedavno pokazalo kako LGBT aktivisti/kinje i njihovi/e podupiratelji/ice i dalje ne mogu mirovati. Carson-Newman University, privatni baptisti鑛i fakultet u Tennesseeju, sada legalno mo緀 zabraniti upisivanje studentima/icama 鑙ji se "stil 緄vota" interpretira kao opreka njihovoj kr规anskoj filozofiji, 箃o se primarno odnosi na LGBT studente i studentice, no i druge manjinske skupine nisu od toga isklju鑕ne.

"To je ono 箃o mi jesmo kao kr规ansko sveu鑙li箃e", rekao je Randall O'Brien, predsjednik sveu鑙li箃a. "To su na筰 religijski principi. I u ovom promjenjivom svijetu, 緀limo utvrditi da smo to 箃o jesmo i 箃o i dalje namjeravamo biti".

Pravni savjetnik O'Briena savjetovao mu je da podnese izuze鎒 od obveze, koje dopu箃a da 筴ola nije obvezna ponuditi studentima/icama za箃itu koju obi鑞o imaju pod zakonom Title IX, kojim se 箃iti rodna ravnopravnost u svim javnim obrazovnim institucijama. O'Brien je naveo kako je to u鑙nio samo kako bi "oja鑑o na筧 prava na temelju Prvog amandmana". Ta "oja鑑na" prava ne uklju鑥ju samo mogu鎛ost zabrane studiranja LGBT studentima i studenticama, ve i nevjen鑑nim majkama, 緀nama koje su pobacile, pa 鑑k i trudnim studenticama, navodi WVLT.

Diskriminacija LGBT studenata/ica na kampusima je u posljednjih nekoliko godina postala zabrinjavaju鎒 ra筰ren fenomen, a 鑑k i kada su primljeni/e na fakultete, suo鑑vaju se s brojnim drugim preprekama, uklju鑥ju鎖 i seksualno uznemiravanje i maltretiranje.

Dok se O'Brien i njemu sli鑞i brinu za prava svoje kr规anske zajednice, administracije fakulteta diljem zemlje – kao i vladinih slu綽enika/ica koji dopu箃aju ovakva izuze鎍 – trebali/e bi se podsjetiti na navodnu slobodnu i pravdu za sve pod jednakim uvjetima.

Tagovi: amerika, baptisti鑛o sveu鑙li箃e, kr规ansko sveu鑙li箃e, lgbt, lgbt zajednica, obrazovanje, sad, 筴olstvo

Vezani 鑜anci:

Facebook komentari

Iz drugih medija

AEM