Vijesti

16.06.2016. 07:58:59 - Hina/Libela

bernardicino ministarstvo poručuje: 'cilj nije jačanje kapaciteta civilnog društva'

Školska prehrana za svu siromašnu djecu i djecu u riziku od siromaštva

Bernardica Juretić

Bernardica Juretić (Foto: HINA/ Lana SLIVAR DOMINIĆ)

Kroz dva projekta koja će se financirati novcem iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije (FEAD) i iz proračuna Zaklade Hrvatska za djecu na području čitave Hrvatske bit će osigurana prehrana za svu školsku djecu koja su siromašna ili u riziku od siromaštva, doznaje se u Ministarstvu socijalne politike i mladih.

Riječ je o projektu Osiguranje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva, za što su novci osigurani iz Fonda europske pomoći, kojim će biti obuhvaćeno 12 županija čiji indeks razvijenosti ne prelazi 75 posto, te o projektu Osiguranje prehrane djece u osnovnim školama u 9 županija za školsku godinu 2016./2017. koji će se financirati proračunom Zaklade Hrvatska za djecu.

Vrijednost projekta 9,36 milijuna kuna

U Ministarstvu objašnjavaju da je jedan od kriterija za projekt lokacija škole s obzirom na indeks razvijenosti koji ne može prelaziti više od 75 posto prosjeka Hrvatske. Taj kriterij zadovoljavaju škole u 12 županija, a javni poziv za sudjelovanje u projektu nedavno je objavljen na mrežnim stranicama Ministarstva. Vrijednost projekta je 9,36 milijuna kuna, što je povećanje u odnosu na ranije predviđenih 8,5 milijuna kuna, ističu u Ministarstvu.

No, kako i u županijama koje ne udovoljavaju kriteriju razvijenosti do 75 posto državnog prosjeka ima siromašne djece koja dolaze iz obitelji čiji prihod po članu kućanstva ne prelazi 2.660,80 kuna, Ministarstvo je odlučilo njihovu školsku prehranu financirati kroz Zakladu Hrvatska za djecu.

U tom projektu ciljna skupina su djeca iz određenih osnovnih škola u 9 županija - Dubrovačko-neretvanske, Grada Zagreba, Istarske, Primorsko-goranske, Splitsko-dalmatinske, Šibensko-kninske, Varaždinske, Zadarske i Zagrebačke.

Kroz oba projekta osigurat će se financiranje školske prehrane sve siromašne djece, ističu u Ministarstvu socijalne politike i dodaju da je cilj projekata pružanje financijske potpore osnivačima škola - županijama i gradovima. Također su u tijeku konzultacije s predstavnicima županija.

U Ministarstvu podsjećaju da je prije raspisivanja javnog poziva za projekt koji će se financirati novcem iz FEAD-a provedeno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću, o čemu je sažetak objavljen na internet stranicama Ministarstva.

Cilj projekta je prehrana djece, a ne jačanje kapaciteta civilnog društva

Iz izvješća je razvidno da pojedine udruge koje su do sada sudjelovale u takvim projektima smatraju da su prikladniji odabir za organizaciju prehrane u školama od osnivača tih škola - gradova i županija, te predlažu da im se i dalje omogući prijava na poziv.

Ministarstvo im je odgovorilo da osnovni cilj projekta 'nije jačanje kapaciteta udruga civilnog društva već mu je osnovana svrha pružiti prehranu što većem broju djece'. Podsjećaju da je Operativnim programom za hranu i/ili osnovnu materijalnu pomoć 2014.-2020. određeno da partnerske organizacije definiraju kriterije određivanja najpotrebitijih osoba unutar relevantnih ciljnih skupina.

Stoga, stoji u odgovoru Ministarstva, škole kao obvezni partneri u suradnji s prijaviteljem, definiraju kriterije određivanja najpotrebitijih osoba unutar relevantnih ciljnih skupina budući da su upravo one u neposrednom kontaktu s djecom i raspolažu podacima o djeci koja na njihovom području žive u siromaštvu ili riziku od siromaštva.

U Ministarstvu navode da će u okviru FEAD-a uskoro raspisati natječaj koji će biti otvoren i udrugama civilnog društva, a riječ je o projektima za ublažavanje siromaštva pružanjem pomoći podjelom hrane i osnovne materijalne pomoći, uključujući i školsku opremu. Procijenjena vrijednost tog natječaja je oko 15 miliuna kuna, ali radi se na povećanju te svote, doznaje se u Ministarstvu.

Tagovi: djeca, fonda za europsku pomoć za najpotrebitije, ministarstvo socijalne politike i mladih, osiguranje prehrane djece u osnovnim školama u 9 ž, prehrana u školi, projekti, rizik od siromaštva, ručak u školi, siguranje školske prehrane za djecu u riziku od si, siromašna djeca, Škola, školska prehrana, zaklada hrvatska za djecu

Vezani članci:

Facebook komentari

Iz drugih medija

AEM