U fokusu

Forum za upravljanje Internetom i ženska prava

Razvoj Interneta, koji neprestano pomiče granice kontrole, doveo je do potrebe da se pažnja usmjeri na pitanje “upravljanja Internetom”, što je i UN prepoznao vrlo važnim, te organizirao 2006. Prvi Forum za upravljanje Internetom (Internet Governance Forum), kako bi se odredile uloge, pravila, norme i principi smjera razvoja kakvog bi Internet trebao imati.

Forum za upravljanje Internetom i ženska prava

 Razvoj Interneta, koji neprestano pomiče granice kontrole, doveo je do potrebe da se pažnja usmjeri na pitanje “upravljanja Internetom”, što je i UN prepoznao vrlo važnim, te organizirao 2006. Prvi Forum za upravljanje Internetom (Internet Governance Forum), u kojeg je uključio vlade, nevladine organizacije i korporacije, kako bi se odredile uloge, pravila, norme i principi smjera razvoja kakvog bi Internet trebao imati. Zbog toga je vrlo bitno da u takvim debatama sudjeluju i aktivisti/ce za ženska prava, koje bi nakon postizanja velikih rezultata u stvarnom svijetu, trebale prodrijeti i u virtualni svijet, još uvijek obilježen nejednakostima.

Forum za upravljanje Internetom je mjesto na kojem se održavaju debate o razvoju Interneta, postojećem stanju, a najviše o problemima otvorenog pristupa i sigurnosti. Aktivistice za ženska prava također sudjeluju na forumima, no njihova iskustva svjedoče da ni Forum nije najsvjetliji primjer poštivanja jednakosti i demokracije. Naime, na tim debatama su u najmanjem broju zastupljene marginalne skupine, poput osoba s invaliditetom, stanovnika/ca iz nerazvijenih dijelova svijeta pa i zagovaratelja/ica ženskih prava.

Forum za upravljanje Internetom najviše se bavi problemima privatnosti i zaštite osobnih podataka. Pritom se najmanje pažnje pridaje problemu nejednakosti, pogotovo rodne, jer se “području” Interneta pristupa kao mjestu bez diskriminacije takve vrste. Struktura sudionika tih Foruma mnogo govori – najveći udio čine muškarci iz razvijenih zemalja.

Neke aktivistkinje i sudionice vlastitim su iskustvom potvrdile kako sama organizacija tih konferencija i vrsta smještaja nisu pogodne primjerice za žene s djecom, jer se uvijek radi o dalekim lokacijama i hotelima, gdje one nemaju mogućnosti zbrinuti djecu, što ih u startu spriječava da sudjeluju.

No, važno je da aktivisti/ce svih marginaliziranih grupa prepoznaju značaj sudjelovanja na Forumu i pokušaju svoj glas proširiti do onih koji određuju u kojem će se smjeru virtualni svijet kretati, te tako učiniti svoje ciljeve bližima i lakše ostvarivima.

Pripremila Sanja Španić