U fokusu

Ženska mreža Hrvatske i Kontra traže ispriku i pitaju M. Bandića:

Kako bi vi mijenjali seksualnu orijentaciju djeteta?

Ženska mreža Hrvatske reagira na iskazivanje diskriminativnih stavova po osnovi seksualne orijentacije i omalovažavanja ljudi predsjedničkog kandidata Milana Bandića u sučeljavanju predsjedničkih kandidata 30. prosinca 2009. u 20 sati na HRT-u.

Naime, na pitanje novinara: “Ukoliko saznate da vam je kćer lezbijka, da li biste joj dopustili da živi u istospolnom braku?” g. Bandić odgovorio je Živimo u 21. stoljeću, no učinio bih sve kroz odgoj da do toga ne dođe”.

Kako bi vi mijenjali seksualnu orijentaciju djeteta?

Ženska mreža Hrvatske reagira na iskazivanje diskriminativnih stavova po osnovi seksualne orijentacije i omalovažavanja ljudi predsjedničkog kandidata Milana Bandića u sučeljavanju predsjedničkih kandidata 30. prosinca 2009. u 20 sati na HRT-u.

Naime, na pitanje novinara: “Ukoliko saznate da vam je kćer lezbijka, da li biste joj dopustili da živi u istospolnom braku?” g. Bandić odgovorio je Živimo u 21. stoljeću, no učinio bih sve kroz odgoj da do toga ne dođe”.

Ovim putem javno postavljamo pitanje g. Bandiću “Koje odgojne metode smatrate prikladnima upotrijebiti kako biste promijenili seksualnu orijentaciju djeteta?”

Seksualna orijentacija je dio identiteta pojedinca, a negiranje osobama za vrijeme odrastanja prava na samoopredjeljenje je napad na osobnost pojedinca/ke.

Podsjećamo g. Bandića da je Ustavom propisano (čl.63.st.2.): “Roditelji su odgovorni osigurati pravo djetetu na potpun i skladan razvoj njegove osobnosti”, dok je diskriminacija na temelju seksualne orijentacije zabranjena u hrvatskom zakonodavstvu nizom zakona.

Iskazivanje ovakvih diskriminativnih stavova predsjedničkog kandidata odraz je omalovažavanja ljudi po osnovu njihove seksualne orijentacije i stvara okruženje u kojem je isto opravdano, ako ne i poželjno. Takvo okruženje protivi se civilizacijskim načelima ravnopravnosti u društvu i predstavlja istinsku degradaciju svih postignuća u zaštiti ljudskih prava i temeljnih sloboda. Činjenica da jedan predsjednički kandidat na sučeljavanju pokazuje nepoznavanje zakonodavstva svoje države, kao i nepoštovanje prema osnovnim ljudskim pravima i temeljnim slobodama kroz korištenje diskriminativnog diskursa u javnosti, zabrinjavajuće je za sve građane i građanke Republike Hrvatske kojima je stalo do izgradnje demokratskog društva s poštovanjem prava pojedinca/-ke na vlastiti identitet i samoopredjeljenje.

Stoga tražimo javnu ispriku od gospodina Bandića, kao i garancije da na isti način više neće postupati.

Sanja Juras,
koordinatorica Lezbijske grupe Kontra
Bojana Genov,
koordinatorica Ženske mreže Hrvatske