U fokusu

u Egiptu svaki dan situacija sve gora

Što je njima njihova borba dala? Nasilje nad ženama

Što je njima njihova borba dala? Nasilje nad ženama

Iako su upravo žene igrale veliku ulogu u rušenju stare vlasti u Egiptu, dvije godine poslije, mnogi će se složiti, nije postignuto mnogo na području unaprjeđenja ženskih prava. U terminima fizičke sigurnosti, aktivisti i aktivistice za ljudska prava smatraju kako ženska prava idu samo nizbrdo.

“Bilo je puno slučajeva mobinga, seksualnih napada i nedavno slučajeva grupnih silovanja, a vlada uopće nije reagirala”, kazala je Heba Morayef, egipatska direktorica Human Rights Watcha.

Aktivisti i aktivistice tvrde da su pokušaji da vlada uoči probleme žena te im pomogne neslavno propali. Psihologinja Farah Shash iz Nadim centra u Kairu, koja radi sa žrtvama seksualnog nasilja, naglašava kako vladajući uopće ne mare za takva brutalna kršenja ljudskih prava.

“Kad god u parlamentu ili javnim debatama raspravljamo o problemima žena, oni bi rekli kako to nije prioritet. Kažu kako zaštita žena i njihova participacija u društvenom i političkom životu nije prioritet s obzirom na ostala zbivanja u državi”, objašnjava Shash.

Dok su prava žena bila nesigurna za vrijeme starog sistema, pravni stručnjaci i stručnjakinje govore da novi Ustav, koji je izazvao velike kontroverze, i dalje narušava brojna građanska prava.

“Mnogi članci u Ustavu nisu pokušali izraziti specifične stvari za žene kako bi branile svoja prava”, tuži se mlada žena koja je bila među mnogima koji su izašli na ulice kako bi protestirali i izrazili svoju zabrinutost. Podsjetimo, u Ustavu žene se spominju samo u kontekstu brige o domu i obitelji; žena van toga kao da ne postoji.

{slika}

Osim nužnog donošenja zakona koji će štiti ljudska prava, aktivisti i aktivistice naglašavaju  kako će biti potrebno i revidiranje edukacijskog sustava koji žene prikazuje u podređenim ulogama, ekonomije u kojoj su mnogi mladi nezaposleni i mijenjaju društva koje teži okrivljavanju žrtve za napad.

Neka civilna udruženja nude ženama zaštitu na javnim skupovima, kao i na opasnim područjima. Međutim, iako se psihologinja Shash slaže kako bi taj trend mogao pomoći u podizanju svijesti o zaštiti žena od nasilja, ipak ističe kako takvo razmišljanje ne vodi u pravom smjeru.  

“Žene se ne mogu cijelo vrijeme kretati okružene ljudskim štitovima po egipatskim ulicama. Ne mogu nas štititi samo civilne organizacije, to mora činiti i sistem. Moramo znati da nas muškarci ne gledaju samo kao seksualne objekte dok šetamo ulicama”, zapaža Shash i dodaje kako nasilnici moraju biti kažnjeni za svoja djela.

Dok organizacije koje se bave ljudskim pravima promatraju islamsku vlast s velikim oprezom,  ipak pozivaju vođe da se uključe te zauzmu za sigurnost žena.

Prevela i prilagodila Ana-Marija Špehar