U fokusu

Studija pokazuje

Svaka deseta žena u BiH žrtva je nasilja

Svaka deseta žena u BiH žrtva je nasilja

“Studija o rasprostranjenosti nasilja nad ženama u BiH pokazuje da je 47 posto žena u BiH bar jednom u životu bilo izloženo nekom obliku nasilja”, izjavila je u Sarajevu ravnateljica Agencije za ravnopravnost spolova BiH Samra Filipović-Hadžiabdić. 

“Najčešći oblik nasilja je psihički, a potom kombinacija psihičkog i fizičkog, a 24 posto bilo je izloženo nekom obliku fizičkog nasilja”, istaknula je Hadžiabdić. Kao osnovni uzrok nasilja nad ženama navela je neravnopravnost među spolovima.

“Potrebno je raditi na uspostavljanju ravnopravnosti spolova i smanjivanju mogućnosti za diskriminaciju po osnovi spola”, zaključila je Hadžiabdić na konferenciji posvećenoj zaštiti žena žrtava nasilja u obitelji u svjetlu ratifikacije konvencije Vijeća Europe o prevenciji i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji. Konferencija je počela minutom šutnje za žrtve katastrofalnih poplava u Bosni i Hercegovini i regiji.