U fokusu

POTPIŠITE zahtjev za ratifikaciju Konvencije

Žene Hrvatske za ratifikaciju Istanbulske konvencije do kraja 2017. godine

Žene Hrvatske za ratifikaciju Istanbulske konvencije do kraja 2017. godine

Organizacije civilnog društva, aktivistkinje i političarke različitih osobnih i političkih uvjerenja od zastupnika i zastupnica Hrvatskog sabora te Vlade RH zahtijevaju ratifikaciju Konvencije Vijeća Europe za sprečavanje i borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji do kraja tekuće saborske sjednice – s ciljem da se ženama i djevojčicama u Hrvatskoj osigura konkretna, dostupna i efikasna zaštita od nasilja.

Zato povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, u petak 24. studenog u 9 sati ujutro, organiziramo prosvjednu akciju ispred Hrvatskog sabora. Od zastupnica i zastupnika tražit ćemo solidarnosti sa svim ženama izloženima nasilju i diskriminaciji. U poštovanju za sve žene koje su ubili njihovi supruzi, partneri, očevi i sinovi zatražit ćemo od zastupnica i zastupnika da preuzmu odgovornost za ratifikaciju Istanbulske konvencije, a samim time i sustavnu zaštitu svih žena Hrvatske od rodno uvjetovanog  nasilja.

Brojne aktivistkinje, političarke i stručnjakinje, među kojima i Sanja Sarnavka, Vesna Pusić, Ivana Ninčević Lesandrić, Rada Borić,  Anka Mrak Taritaš, Sabina Glasovac, Mirela Holy, Jadranka Sloković i mnoge druge, skupljat će potpise saborskih zastupnika i zastupnica.Njihovi potpisi jamčit će da će aktivno zahtijevati ratifikaciju i za nju glasati. Nakon prosvjedne akcije, hrvatskoj javnosti predočit ćemo popis klubova, zastupnica i zastupnika koji su preuzeli odgovornost za ratifikaciju Istanbulske konvencije.

Sve građanke i građane kojima je stalo do efikasne i jednako dostupne zaštite za žene i djevojčice žrtve fizičkog, seksualnog, psihičkog i ekonomskog nasilja, sve one koji vjeruju da se borbom protiv predrasuda i stereotipa i boljim obrazovanjem može smanjiti stopa nasilja nad ženama – pozivamo da potpišu zahtjev za ratifikaciju Konvencije OVDJE.

Prosvjednu akciju podržavaju: Autonomna ženska kuća Zagreb, Babe, CESI, Centar za civilne inicijative, Centar za građanske inicijative Poreč, Centar za mirovne studije, Centar za nenasilje i ljudska prava SOS Rijeka, Centar za podršku i razvoj civilnog društva “DELFIN” Pakrac, Centar za žene žrtve rata- Rosa, Centar za ženske studije, Centar za ženske studije pri Filozofskom fakultetu u Rijeci,  DELTA, Dom za djecu i odrasle žrtve nasilja u obitelji “Duga – Zagreb”, Domine Split, Feministički kolektiv Faktiv, Forum za slobodu odgoja, GONG, “HERA” Križevci, Inicijativa U dobroj vjeri, Kontra, Milijarda ustaje protiv nasilja nad ženama (OBR Croatia), Mirovna grupa “Oaza”, Mreža mladih Hrvatske, Pariter, RAND, RODA,  SOS Virovitica, Status M, IKS Petrinja, UŽRH “Bolja budućnost”, Zagreb Pride, Zaklada SOLIDARNA, Ženska grupa velika Gorica, Ženska mreža Hrvatske, Ženska soba, Ženska pomoć sada