Uncategorized

Upisi sedme generacije

Studiji o mladima za mlade

Studiji o mladima za mlade

Facebook 'Studiji o mladima za mlade'

Studiji o mladima za mlade su inovativan, neformalan program kojeg Mreža mladih Hrvatske provodi već sedmu godinu za redom. Namijenjen je informiranju, obrazovanju i osnaživanju mladih (18 do 30 godina) koji su uključeni u inicijative ili organizacije civilnoga društva, ali su tek na početku svoga aktivističkoga puta ili pak žele unaprijediti prethodno stečeno znanje i vještine.

Kroz ovaj intenzivni višemjesečni edukacijski program sudionici i sudionice će moći razviti, odnosno unaprijediti, svoje kompetencije (znanja, vještine, stavove) u području rada s mladima, politika za mlade i doprinosa društvenoj promjeni te će biti osposobljeni/e za:

 • Zauzimanje odgovornog odnosa prema svojoj zajednici i uključivanju u sudioničke procese demokracije
 • Korištenje istraživačke metodologije koja će im pomoći u prepoznavanju, analiziranju i artikuliranju potreba i problema mladih te zagovaranju održivih rješenja
 • Kritičko promišljanje o pojedinim metodama, tehnikama i mogućnostima djelovanja u zajednici koje imaju utjecaj na razvoj politika za mlade i pozitivne društvene promjene,
 • Primjenu znanja u zajednici u kojoj žive

Na studije se ove godine upisuje sedma generacija polaznika i polaznica, a primljeno će biti 15 novih polaznika/ica. Program se sastoji od:

 • Tri edukacijska modula
 1. Rad s mladima u zajednici, Samobor, 15. do 19. ožujka 2017.
 2. Doprinos mladih zaštiti ljudskih prava kroz aktivizam i društvenu promjenu jučer i danas, Vukovar, 25. do 28. svibnja 2017.
 3. Politike za mlade, Zagreb, 10. do 13. srpnja 2017.
 • Istraživačko-aktivističkog praktikuma – polaznici osmišljavaju i provode istraživanje o temi koja je područje njihovog interesa (istraživački segment praktikuma), taj proces i rezultate opisuju u manjem istraživačkom radu te osmišljavaju i provode praktičnu aktivnost koja se tom temom bavi (aktivistički segment praktikuma). Najuspješniji se radovi objavljuju u Biltenu Studija o mladima za mlade.
 • Online platforme za učenje – na online platformi Moodle polaznicima se osiguravaju interaktivni materijali i zadaci prije i/ili poslije edukacijskih modula.
 • Mentorske podrške – kako bi se polaznicima osigurala podrška u procesu učenja i provedbi istraživanja, osigurana im je kontinuirana mentorska podrška tijekom cjelokupnog trajanja programa Studija.
 • Završne konferencije – polaznici će imati priliku prezentirati svoje istraživačke radove i aktivističke angažmane u lokalnoj zajednici, podijeliti svoja znanja i iskustva s prethodnim polaznicima Studija o mladima za mlade te prisustvovati interaktivnim predavanjima suradnika Studija.

Svi navedeni elementi programa se međusobno isprepliću i nadopunjuju te čine jedinstvenu cjelinu zbog čega je iznimno važno da polaznici/e aktivno sudjeluju u svim segmentima Studija. Aktivnosti Studija održat će se od ožujka do srpnja 2017. Osim modula koji traju sveukupno dvanaest dana (5+4+3), bit će potrebno uložiti još oko 15 radnih dana za ostale aktivnosti (praktični radovi, mentorstvo, rad na online platformi, završno događanje).

Izvoditelji/ice programa iskusni su edukatori/ice u području rada s mladima, metodologiji istraživanja, doprinosu društvenoj promjeni i politika za mlade. Treneri/ice ovogodišnjeg programa Studija su: Sunčana Kusturin, Domagoj Morić, Bojana Ćulum, Nikola Baketa, Emina Bužinkić, Martina Horvat, Mirela Travar i Karlo Kralj.

Organizator pokriva sve troškove organizacije Studija, što uključuje i školarinu te smještaj i prehranu sudionika/ca. Očekuje se da polaznici/e ili njihove organizacije snose troškove puta. Ako bi ti to predstavljalo problem zbog nepovoljne financijske situacije, MMH poručuje: “ne daj da te to spriječi u prijavi na Studije. Naznači nam to u prijavnom obrascu, a mi ćemo se potruditi da riješimo problem.”

Ako ste zainteresirani/e sudjelovati u programu, ispunite prijavni obrazac do 17. veljače 2017. godine i pošaljite životopis na email adresu studijizamlade@gmail.com. Do 28. veljače 2017. objavit će se rezultati selekcije te će odabrani polaznici/e dobiti detaljne informacije o programu. 

Dodatne informacije o Studijima potražite na službenim stranicama

Ovogodišnji program provodi se u suradnji Centra za mirovne studije i Mreže mladih Hrvatske, a financiran je sredstvima Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva i privatnom donacijom njemačke književnice Sabine Bode.