Uncategorized

07.12. u 16 sati, u kinu Europa

Zaštita ljudskih prava na putu prema dolje

Zaštita ljudskih prava na putu prema dolje

Facebook događaja

U sklopu Human Rights Film Festivala, u srijedu 07.12.  u 16 sati, u dvorani Muller Kina EUROPA održat će se tribina pod nazivom “Zaštita ljudskih prava na putu prema dolje”.

Novi val aktivizma u regiji uključuje niz pokreta i prosvjeda koji kritiziraju strukturne manjkavosti sustava, prvenstveno tržišne ekonomije koja se ogleda u uzurpiranju javnih prostora i rasprodaji javnih dobara, komodifikaciji ili ideologizaciji obrazovanja (studentski prosvjedi, podrška obrazovnoj reformi) i prosvjedima protiv klijentelizma i korupcije, odnosno bliskih veza između političkih, ekonomskih i kriminalnih elita.

S obzirom na urušavanje demokratskih standarda s kojim smo suočeni u regiji, ali i šire, sudionici/e tribine će pokušati odgovoriti na pitanja mogu li se – i u kojoj se mjeri –- građani/ke, kojie organizirano djeluju kao aktivisti/inje i umjetnici/ice, oduprijeti sprezi političkih, ekonomskih i kriminalnih elita. Kroz primjere recentnih aktivističkih inicijativa u Srbiji, Bosni i Hercegovini, Makedoniji i Hrvatskoj, s naglaskom na one koje se zalažu za direktnu demokraciju i zaštitu zajedničkih javnih dobara, tribina će potaknuti raspravu o uspjesima i učincima aktivističkih praksi. Razmotrit će se sličnosti i razlike inicijativa kao što su u Zagrebu bile kapanja za Varšavsku ili aktualna Čuvajmo naš park na Savici, s inicijativama Park je naš u Banja Luci, i Ne da(vi)mo Beograd, i osvrnuti se na njihova postignuća, a osvrnut će se i na medijsku sliku ovih aktivističkih inicijativa. 

Na tribini će govoriti: 
Borka Pavičević, Centar za kulturnu dekontaminaciju, Beograd
Andrija Stojanovic , inicijativa Ne davimo Beograd
Dragana Dardić, Helsinški parlament građana Banja Luka
Ivana Dragšić, Плоштад Слобода – Freedom Square, Skopje
Tomislav DomesPravo na grad, Zagreb
Moderatorica: Antonija Letinić, Kurziv, Zagreb