Upoznajte Libelu

Oduvijek sa stavom i u otporu prema patrijarhatu.

O nama

Libela.org je neprofitni medij koji na analitičan način izvještava o temama spolne i rodne ravnopravnosti, društvene pravednosti i socijalne uključenosti. Teme obrađujemo iz rodne i feminističke perspektive. Pišemo o temama koje su često senzacionalistički obrađene u dominantnim medijima kao što su obiteljsko nasilje, prava žena, seksualna i reproduktivna prava, seksizam, LGBT+ teme, radnička prava, migracije i sl. Djelujemo od 2009. godine.

Uz navedene teme, od 2024. godine Libela.org u rubrici GenderFacts provjerava točnost informacija/tvrdnji/izjava izrečenih u javnom prostoru, koje se odnose na područje rodne ravnopravnosti. Cilj provjere je suzbijanje rodne i spolne diskriminacije, s temeljnom svrhom jačanja otpornosti društva na rodne dezinformacije.

Veliku pažnju stavljamo na neprestanu edukaciju, kako čitateljstva, tako i naših urednika/ica, novinara/ki i volontera/ki. Iznimno nam je važno poštovanje novinarske etike, ljudskih prava i korištenje rodno osjetljivog jezika. Kroz godine oformili/e smo i skupinu suradnika i suradnica koji/e su educirani/e o temama koje pokrivamo te s nama aktivno djeluju na kreiranju uključivog i ravnopravnog društva.

Redakciju Libele čine:

Iva Zelić je glavna urednica portala Libela.org. Diplomirala je novinarstvo na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu (2014.). Bila je volonterka i novinarka Libele od 2012. godine. U uredništvu je bila od 2016. do 2020. godine. Uz novinarstvo, godinama je aktivna kao edukatorica te voditeljica različitih programa/projekata za mlade, nacionalnih i međunarodnih.

Jana Kujundžić je novinarka portala Libela.org. Docentica je u području kriminologije na Northumbria Universityju u Newcastleu, Velika Britanija. Doktorirala je na temu pravnog i političkog konteksta silovanja u braku na Essex Universityju (2022.), Velika Britanija. Diplomirala je sociologiju na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu (2013.) i rodne studije na Central European Universityju u Budimpešti (2014.) Prevodi i piše autorske članke za Libelu od 2012. godine i za Vox Feminae od 2015. godine.

Jelena Tešija je novinarka portala Libela.org. Diplomirala je rodne studije na Central European Universityju u Budimpešti (2014.) te novinarstvo na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu (2013). Bila je članica uredništva Libele od 2015. do 2019. godine, te je bila novinarka Telegrama i portala RTL-a. Trenutno je na doktorskom studiju iz komparativne povijesti i rodnih studija na Central European Universityju u Beču, gdje radi na temi radničkog aktivizma žena u prvoj polovici dvadesetog stoljeća.

Martina Raos je novinarka portala Libela.org. Diplomirala je novinarstvo na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu (2014.). Od 2016. godine je novinarka Libele. Trenutno radi u odjelu za provjeru sukladnosti proizvoda sa zakonskim normama te je djelovala kao neformalna edukatorica.

Dinka Premužić je novinarka portala Libela.org. Diplomirala je politologiju na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu (1990.). Posjeduje dugogodišnje novinarsko i uredničko iskustvo u medijima kao što su 21. stoljeće, Business.hr i Globus. Trenutačno radi u Krakowu, Poljska, u području regulacije društvenih medija na osnovu analize podataka. Dugogodišnja je novinarka Libele, na kojoj objavljuje tekstove iz područja rodne ravnopravnosti, s fokusom na pitanja migracija, rada i roditeljstva.

Anja Vladisavljević novinarka je portala Libela.org. Diplomirala je povijest, a u medijima radi od 2015. godine. Bila je članica uredništva hrvatskog izdanja Le Monde Diplomatiquea i regionalnog portala Bilten. Reportersko iskustvo stekla je kao dopisnica Balkanske istraživačke regionalne mreže (BIRN). Bila je novinarska istraživačkog portala Oštro, a trenutno je suradnica magazina Nada i novinarka portala Faktograf.hr. Uz navedeno, stipendistica je Internewsovog jednogodišnjeg programa digitalne sigurnosti za novinare.

Uz redakciju, u radu rubrike GenderFacts sudjeluje i Josip Šipić.

Josip Šipić je voditelj projekta GenderFacts. Profesor je filozofije i engleskog jezika te magistar rodnih studija. Dugogodišnji je suradnik portala Libela.org i udruge CESI. Posjeduje višegodišnje iskustvo u provedbi i vođenju projekata u području ljudskih prava i rodne ravnopravnosti. Od 2006. do 2020. godine bio je zaposlen u području visokog obrazovanja i znanosti – kao voditelj izdavaštva na Ekonomskom institutu, Zagreb, stručni suradnik na projektima na Fakultetu političkih znanosti te kao stručni savjetnik na Institutu za društvena istraživanja u Zagrebu. Od 2020. do 2022. bio je savjetnik Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, gdje je, osim vođenja projekata, obavljao savjetničke poslove i u području medija. Autor i koautor je studija, znanstvenih i stručnih radova u području rodne ravnopravnosti. Radi i kao vanjski suradnik – predavač na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu.

Nakladnik portala Libela.org je CESI – Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje.

CESI je feministička nevladina organizacija koja se zalaže za unaprjeđenje društvenog položaja žena te ostvarenje spolne i rodne ravnopravnosti, kao i za puno provođenje svih zakona i međunarodnih instrumenata za zaštitu ljudskih prava.

Suradnja

Portal Libela.org je politički nezavisan medij koji nije dio političkih stranaka, koalicija, partnerstava, zaklada niti su članovi/ice redakcije aktivno angažirani/e u političkim strankama, koalicijama i zakladama. Nezavisnost portala i njegove uređivačke politike, kako od političkih utjecaja tako i od nakladnika te bilo kakvih partikularnih utjecaja, garantira se Statutom portala Libela.org

Neki/e članice/ovi redakcije imaju prethodno aktivističko iskustvo povezano s kolektivima fAKTIV (2016. – 2022.), Zagreb Pride (2015. – 2016.), Trans Aid (2017.), Ponosni Zagreb (2020. – 2022.) te Migrant Women United (2017. – 2019.). U svom radu u okviru rubrike GenderFacts novinarke koje su bile dio tih kolektiva se neće baviti provjerom činjenične točnosti povezanima s aktivnostima navedenih kolektiva te će eventualni sukob interesa u povezanim temama biti jasno naglašen.

Nakladnik portala Libela.org je CESI – Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje.

CESI je feministička nevladina organizacija koja se zalaže za unaprjeđenje društvenog položaja žena te ostvarenje spolne i rodne ravnopravnosti, kao i za puno provođenje svih zakona i međunarodnih instrumenata za zaštitu ljudskih prava. U svom radu surađuje s nizom nevladinih organizacija i mreža te sudjeluje u različitim inicijativama. Suradnici i suradnice udruge CESI nalaze se ovdje.

Financiranje

Libela.org je neprofitni medij koji se financira kroz javne natječaje. U prošlosti (2009. – 2020. godina) je portal Libela.org financiran od Agencije za elektroničke medije kroz natječaje Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija, od Ministarstva kulture, Grada Zagreba, Ureda za ravnopravnost spolova Vlade RH, Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva, Francuskog veleposlanstva u Hrvatskoj te Veleposlanstva Sjedinjenih Američkih Država u Hrvatskoj.

Trenutno smo financirani kroz projekt GenderFacts. On je pokrenut 2023. godine kroz natječaj „Uspostava provjere medijskih činjenica“ u okviru javnog poziva za uspostavu sustava provjere točnosti informacija. Projekt se financira kroz bespovratna sredstva iz sredstava Mehanizma za oporavak i otpornost, dodijeljena od strane Agencije za elektroničke medije.

Financijske izvještaje našeg nakladnika Udruge CESI – Centra za edukaciju, savjetovanje i istraživanje potražite ovdje.

Mišljenja, zaključci, kritike i preporuke izraženi/e na portalu Libela.org pripadaju novinarima/kama i urednicima/ama. Nakladnik, kao ni donatori, ne utječu na uređivačku politiku portala te tekstovi ne izražavaju njihovo mišljenje i stavove. Neovisnost uređivačke politike jamči se i Statutom portala.