GenderFacts

Analiza medijskih istupa

Pitanje pobačaja: predstavnici i predstavnice Mosta imaju različite stavove

Također, u programskim dokumentima MOST-a nije navedeno jasno zauzimanje stava stranke kada pričamo o pobačaju.

Analiza
Marija_Selak_Raspudić

Foto: Josip Bandic/ CROPIX

Recentne izjave Mostovih predstavnika/ica na debatama N1 televizije po pitanju pobačaja, postavile su pitanje kakvi su stavovi unutar Mosta prema pobačaju. Odlučile smo provjeriti izjave nekoliko isturenih predstavnika/ica te stranke.   

Debata „Ljudska prava i društvena pitanja“

U debati koja se održala 08. travnja na N1 televiziji, Marija Selak Raspudić (MOST) je komentirala Zakon o medicinskom postupku prekida trudnoće. Za početak je kazala da trenutni prijedlozi SDP-a i Možemo! nisu adekvatni. Kao temeljne problema postojećeg zakona navodi dva ključna problema. Prvi je medikamentozni prekid trudnoće „koji se ne događa samo zato što netko želi namjerno prekinuti trudnoću nego i u slučajevima kad netko mora iz medicinski opravdanih razloga prekinuti trudnoću“, a stari zakon ne prepoznaje taj tip prekida trudnoće. „Zbog čega danas kada se on odvija u zdravstvenim ustanovama dijelom, a drugim dijelom kod kuće, naši su zdravstveni djelatnici u jednom tipu prekršaja“, dodala je.

Kao drugi, za koji smatra da je problematičniji, navodi prekide trudnoće iz medicinski opravdanih razloga nakon otprilike 22. tjedna trudnoće „gdje je jako teško povući tu granicu između toga što ugrožava doista život žene i što je nespojivo sa životom kada se radi o tom djetetu“. Smatra da je tu problem što su se mnoge stvari s razvojem medicine promijenile. Tu navodi Downov sindrom zbog kojeg se nekad prekidala trudnoća. Zaključila je izlaganje time da je oko ovog pitanja nužna šira rasprava.

Na kraju debate postavljena su brza pitanja svim kandidatkinjama. Jedno je glasilo „Smatrate li da je pobačaj temeljno pravo i odluka žene?“. Selak Raspudić je odgovorila DA.

Debata „Zdravstvo“

Na istoj televiziji 10. travnja se održala nova debata na temu zdravstva, na kojoj je ispred Mosta sudjelovao Trpimir Goluža. Jedno od pitanja je bilo treba li liječnicima dozvoliti priziv savjesti i treba li abortus biti besplatan i dostupan u svakoj bolnici.

 „Priziv savjesti je nešto što postoji u svim uređenih društvenim sustavima u zapadno europskim zemljama. Kao takav važno je da postoji“, kazao je Goluža. Uz to, Goluža smatra da priziv savjesti omogućuje profesionalcima da zadrže vlastiti integritet dok donose najsloženije i najteže moralne i etičke odluke.

Što se tiče pobačaja, smatra da će se svi složiti, da je pobačaj na neki način najveći sunovrat svakog čovjeka pojedinačno. Dodao je da nije za to da se u Ustav unosi pravo na pobačaj u smislu besplatnog pobačaja. „Smatram da nije potrebno da bude besplatan, a što se tiče dostupnosti pobačaja, pobačaj treba biti dostupan na onoj razini koju garantira određeni zakon u Republici Hrvatskoj“, kazao je Goluža.  

Kasnije mu je Ivana Kekin uputila pitanje: „Da ste u prilici, da ste u većini, kakav biste zakon o dostupnosti pobačaja u Hrvatskoj donijeli? Da li bi on ostao dostupan hrvatskim ženama do 10. tjedna trudnoće?“

Kazao je da se treba odmaknuti od senzacionalizma kakav prati pitanje pobačaja. „Učinio bi sve da ohrabrim žene koje su u dilemi da li da obave pobačaj ili ne. Prije toga bi učinio sve da se educiraju sve osobe koje, da znaju što zapravo znači pobačaj, koji je to rizik i za zdravlje, da to nije nešto što se može ad hoc donijeti odluka. Što se tiče samog pobačaja, on je trenutno u Hrvatskoj dozvoljen u specifičnim uvjetima. Znači imamo do 10. tjedna trudnoće, žena može obaviti pobačaj bez ikakve medicinske indikacije. U slučaju da postoji medicinska indikacija, onda je taj pobačaj moguće obaviti i nakon 10. tjedna trudnoće i mislim da ta zakonska regulativa je sasvim dobra i da nju ne treba mijenjati.

Ostali članovi Mosta i reakcije

Te su izjave, iako primarno izjava Marije Selak Raspudić, pobudile reakcije i medija i članova Mosta (1,2,3). Tako je Marin Miletić rekao da se ona krivo izrazila, što je – prema napisima Novog lista – za njih demantirala rekavši da je njen stav da je pobačaj odluka žene.

Rekla im je: „Moje je stajalište o kompleksnoj temi pobačaja poznato od mog ulaska u javni prostor. U toj debati na koju se kolega referira, postavljeno mi je jedno vrlo nespretno formulirano blic pitanje, na koje smo mogli odgovoriti samo s da ili ne. Sjećam se da se spominjalo i to je li pobačaj odluka žene, a moj je stav da jest.“

Dodala je da je jasno da smatra da život treba uvijek štiti. „Društvo mora stvoriti sve preduvjete kako do pobačaja ne bi dolazilo i nadam se da ćemo dugoročno pobačaj nadići kao takav“, zaključila je Selak Raspudić.

Marin Miletić je na svom Facebook profilu objavio video u kojem govori: „život vrijedi od začeća do naravne smrti i moramo podignuti razinu svijesti kod naroda, ali ne samo kod naroda, nego i kod političara gdje god oni bili i kome god pripadali… o vrijednosti života.“ Zaključno je naglasio važnost promicanja kulture života.

Nino Raspudić je, također (prema pisanju Faktografa 17. lipnja 2020. godine), gostujući na N1 televiziji, kazao da život počinje začećem i da se zalaže za zaštitu života od začeća. Uz to, dodao je „Pobačaj je ubojstvo. Taj nasilni prekid života je ubojstvo jer je jasno i po struci da život počinje začećem i život treba braniti. Ne znači to samo zabrana, mislim da treba ići proaktivno, da treba pomoći ženama“.

Posebno se zapleo po pitanju pobačaja u slučaju silovanja o čemu je tada pisao i Faktograf. 

Program Mosta

Nakon praćenja različitih debata i istupa, Portal Vigilare poziva čitateljstvo da glasa za „pro-life“ kandidate i kandidatkinje na izborima. U svojoj analizi kažu da Most u svom programu nema ništa napisano o pravu na život za nerođene. Odlučile smo to provjeriti.

Pregledom izbornog programa MOST-a i Hrvatskih suverenista (urednica Marija Selak Raspudić) uočile smo da u njemu nije adresirano pitanje pobačaja ili medicinskog prekida trudnoće. Cjelokupni program smo pretraživale korištenjem ključnih riječi “pobačaj”, “trudnoća”, “prekid” i “život”.U potpunosti smo iščitale sekciju devet pod nazivom “Dostupnost i održivost zdravstvenih usluga”. Ovo ukazuje na nastavak prakse neizjašnjavanja MOST-a o pitanju pobačaja u programskim dokumentima. I u političkoj Deklaraciji iz 2022. godine, koja trenutno nije dostupna, o ovoj temi se nije progovaralo, već se podržalo „slobodu prava na priziv savjesti“ te se istaknula „nepovredivost života“. O tome su izvijestili neki mediji (1,2), a to je potvrdio i Nikola Grmoja u intervjuu za N1. Vezano uz potonje, valja napomenuti da u aktualnom izbornom programu MOST-a i Hrvatskih suverenista nisu spominjani ni pojmovi nepovredivosti života te priziva savjesti.

Ne postoji jasan stav

Iz svega navedenog, iako nismo provjerili sve stavove predstavnika ove političke stranke, zaključujemo da su stavovi predstavnika MOST-a po pitanju pobačaja različiti. Uz to, u programskim dokumentima MOST-a nije navedeno jasno zauzimanje stava stranke kada pričamo o pobačaju.

*Dopuna 24. travanj: Marija Selak Raspudić, gostujući u emisiji “Sistematski” (10. travanj), komentirajući mogućnost referenduma o pobačaju je izjavila: “…istodobno imamo strašnu opasnost koja se nadvila nad nama, da će se pobačaj zabraniti, premda dvije trećine glasača koji će oživotvoriti svoju volju kroz demokraciju je protiv toga. Voljela bih znati kako to jedno, po osnovnim načelima logike, može proizlaziti iz drugog.” Kasnije je rekla da nikada nije rekla da pravo na pobačaj treba reducirati. Na pitanje treba li ga u Hrvatskoj reducirati izjavila je: “Trenutno je zakonom dozvoljen i legalan pobačaj, a on je dostupan u društvu i na način da može cijela ustanova imati priziv savjesti. A ako ima cijela ustanova priziv savjesti onda imate jednu drugu zakonsku mogućnost, a to je da unajmite (pod navodnicima) osobu iz neke druge ustanove koja će doći i obaviti taj zahvat. Ono za što se osobno zalažem – je za to da mi imamo specijalizirane, to je praksa u većini zapadnih zemalja i to će vam reći ginekolozi i stručnjaci, da imamo specijalizirane ustanove koje će, ukoliko je taj pobačaj dozvoljen, obavljati pobačaj. On ne mora biti dostupan u svakoj bolnici nego treba biti zakonski, ako je on dostupan – mogu i postojati određene ustanove specijalizirane za to. Ja sam javno više puta rekla svoj stav o ovoj temi. Smatram da bi puno više trebali govoriti o zaštiti života i svim onim mehanizmima koje ćemo iskoristiti i koje imamo u društvu, zato i imamo cijeli niz demografskih mjera, da pobačaj kao takav nadiđemo.” Dodala je da je njen stav da život počinje začećem te da imamo dostupnu medicinsku dijagnostiku koja može pratiti život od začeća. I da bi pobačaj dugoročno trebalo eliminirati, kao i da je medicinski induciran pobačaj “druga stvar”.

Dodatno, na press konferenciji za medije 24. travnja (nakon izlaska iz Mosta) rekla je: “I ja mislim da se život treba štititi, pitanje je načina na koje se štiti. Ja mislim da zabrana pobačaja nije rješenje.

*Projekt GenderFacts se financira kroz bespovratna sredstva iz sredstava Mehanizma za oporavak i otpornost, dodijeljena od strane Agencije za elektroničke medije.  Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorova i ne odražavaju nužno službena stajališta Europske unije ili Europske komisije, kao ni stajališta Agencije za elektroničke medije. Europska unija i Europska komisija ni Agencija za elektroničke medije ne mogu se smatrati odgovornima za njih.