Metodologija portala Libela.org (GenderFacts)

Libela.org neprofitni je medij koji u rubrici GenderFacts provjerava točnost informacija/tvrdnji/izjava izrečenih u javnom prostoru, koje se odnose na područje rodne ravnopravnosti. Cilj provjere je suzbijanje rodne i spolne diskriminacije, s temeljnom svrhom jačanja otpornosti društva na rodne dezinformacije.

U rubrici GenderFacts:

  • Provjerava se točnost informacija/tvrdnji/izjava političara/ki i drugih javnih aktera koje se odnose na područje rodne ravnopravnosti i čija se točnost može utvrditi činjeničnim stanjem
  • Analiziraju se narativi specifičnih dezinformacija u području rodne ravnopravnosti, s ciljem suzbijanja daljnje rodne i spolne diskriminacije
  • Ne provjerava se točnosti informacija/tvrdnji/izjava koje su iskaz mišljenja i vrijednosnih procjena političara/ki i drugih javih aktera, osim ako ista nisu potkrijepljena činjeničnim tvrdnjama

Obrada tema uključuje detaljnu i nepristranu provjeru informacija te prikaz iz različitih perspektiva koje postoje u javnom prostoru, a odnose se na područje rodne ravnopravnosti. Teme koje obrađujemo su teme od javnog interesa kao i šire rasprostranjene dezinformacije koje potiču daljnju rodnu i spolnu diskriminaciju te manipuliranju mišljenjem javnosti.

U provjeri točnosti informacija identificiramo relevantne činjenice te ih odvajamo od iznesenih mišljenja. Koristimo, gdje je to moguće, primarne izvore i to najmanje dva primarna izvora. Kada je to moguće, čitateljima/icama pružamo i veći broj relevantnih izvora podataka o temama koje obrađujemo (službeni izvori – podaci javnih institucija i drugih javnih tijela, relevantnaznanstvena istraživanja, pouzdani podaci civilnih i međunarodnih organizacija, relevantni medijski izvori te mišljenja relevantnih stručnjaka/inja). U situacijama kada to nije moguće, koristimo relevantne sekundarne izvore. Anonimne izvore navodimo isključivo kada postoji sigurnosna opasnost/životna ugroženost izvora, a tema koju obrađujemo je od izričitog javnog interesa. Vodimo se načelom da svi izvori moraju biti vjerodostojni, relevantni za temu i pouzdani. Kada je potrebno i moguće, tražimo odgovor osobe i/ili organizacije koja je izvor netočne informacije/tvrdnje/izjave, posebice u situacijama kada su informacije/tvrdnje/izjave nepotpune ili izvučene iz konteksta.

U radu se koristimo i šire dostupnim digitalnim alatima za verifikaciju informacija. Pri opremi članka ilustracijama i/ili fotografijama usmjereni smo na zaštitu privatnosti i sigurnosti subjekta članka kada se radi o maloljetnicima/ama, žrtvama nasilja i/ili drugih kaznenih djela. Sve članke u rubrici GenderFacts prije objave uređuje barem jedna osoba koja nije sudjelovala u pripremi članka.

U provjeru informacija uključujemo sve poveznice i objašnjenja kako smo do nekih podataka/informacija došli/e kako bi čitatelji/ice mogli/e ponoviti proces provjere.

Svaku informaciju/tvrdnju/izjavu iste razine važnosti provjeravamo nepristrano i na isti način neovisno tko je subjekt i/ili objekt izrečene informacije/tvrdnje/izjave, kroz navedene metodološke principe.

Rad redakcije portala, kao i novinara/ki rubrike GenderFacts, definiran je Statutom portala Libela.org. U svom radu novinari/ke portala Libela.org pridržavaju se Kodeksa časti hrvatskih novinara, načela Europske mreže standarda u provjeravanju činjenica, Kodeksa Međunarodne mreže za provjeru činjenica te Načela rada koja smo prihvatili potpisivanjem projekta u okviru javnog poziva za uspostavu sustava provjere točnosti informacija.

GenderFacts je projekt pokrenut 2023. godine kroz natječaj „Uspostava provjere medijskih činjenica“ u okviru javnog poziva za uspostavu sustava provjere točnosti informacija. Projekt se financira kroz bespovratna sredstva iz sredstava Mehanizma za oporavak i otpornost, dodijeljena od strane Agencije za elektroničke medije. Vrijednost projekta je 199,041.77 eura.

Sadržaj članaka objavljenih, kako na portalu Libele.org, tako i kroz rubriku GenderFacts, ne odražavaju nužno službena stajališta Europske Unije i/ili Europske komisije. Europska unija ni Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njih.