Preko plota

21.11.2016. 09:35:00 - SOC

25. studenog - 10. prosinca

SOC: 16 dana aktivizma protiv rodno uvjetovanog nasilja

Tokom posljednje dvadeset i četiri godine, globalna Kampanja 16 Dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja je bila posvećena javnom zalaganju i koordiniranju rada na podršci zaustavljanju rodno zasnovanog nasilja na lokalnom i međunarodnom nivou. Kampanja je pokrenuta na prvom Institutu za globalno liderstvo žena, koji je organizovao Centar za globalno liderstvo žena 1991. godine na Univerzitetu Rutgers.

Datumi, 25. novembar (Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama) i 10. decembar (Dan ljudskih prava), su odabrani kako bi se naglasila povezanost između zaustavljanja rodno zasnovanog nasilja i vrijednosti ljudskih prava,  istaknuto je da rodno zasnovano nasilje predstavlja međunarodno kršenje ljudskih prava. Ovaj šesnaestodnevni period takođe ističe druge značajne datume, uključujući 29. novembar, Međunarodni dan braniteljica ljudskih prava, 1. decembar, Svjetski dan borbe protiv AIDS-a, 6. decembar, Dan obilježavanja montrealskog masakra.

Sarajevski otvoreni centar (SOC), kao organizacija koja zagovara puno poštivanje ljudskih prava i društvenu inkluziju LGBTI (lezbejki, gej, biseksualnih, trans* i interspolnih) osoba i žena, pridružuje se kampanji, te će realizovati niz aktivnosti u novembru i decembru 2016. godine.

Posvećeni_e zagovaranju za sprečavanje i podizanje svijesti o rodno zasnovanom nasilju i kršenjima ljudskih prava, aktivnosti koje ćemo tim povodom realizovati uključuju:

- IZLOŽBA: Poezija i Muzej Razije Handžić: konfiskacija pamćenja i sistematsko zanemarivanje ženskog doprinosa kulturi, nauci i institucijama, 28.11.2016.

- PREDAVANJE I RAZGOVOR: IV ciklus feminističkih predavanja i razgovora Neko je rekao feminizam? SEKSUALNO I REPRODUKTIVNO ZDRAVLJE, 30.11.2016.

- TRENING o pravima LGBTI osoba za predstavnice_ke Koordinacionog odbora Republike Srpske za praćenje provedbe GAP BiH za period 2013-2017, 1-2.12.2016.

- OKRUGLI STO: Ka ostvarivanju ravnopravnosti polova u kantonima Federacije BiH, 5.12.2016.

- PROMOCIJA ZBORNIKA: Feministička čitanja društvenih fenomena.
Radovi polaznica Feminističke škole Žarana Papić, drugo dopunjeno izdanje, 8.12.2016.

- AKCIJA: Marš povodom Međunarodnog dana ljudskih prava:
LJUDSKA PRAVA VANI! 10.12.2016.

Tagovi: 16 dana aktivizma, fmeinizam, nasilje prema ženama, prava žena, rodno uvjetovano nasilje, sarajevski otvoreni centar, soc

Vezani članci:

Facebook komentari

Iz drugih medija

AEM