Prozor u svijet

21.04.2016. 09:00:40 - Sarah Grossman (huffingtonpost.com)

slučaj bangladeš

Edukacija djevojčica o rodnoj ravnopravnosti smanjuje broj dječjih brakova

(Foto: popcouncil.org)

Novi zaključci ukazuju na načine koji mogu doprinijeti smanjenju brojnosti maloljetničkih brakova.

Istraživanje provedeno od strane Vijeća populacije u Bangladešu, pod nazivom projekt BALIKA, pokazalo je da pružanje obrazovne potpore, poučavanje o rodnoj ravnopravnosti te poticanje samostalnog odlučivanja kod djevojaka smanjuje vjerojatnost sklapanja maloljetničkih brakova za trećinu.

"Bilo je bitno potaknuti djevojke da kažu što žele", rekla je Amin. "Ono što je učinilo razliku jest poticanje svijesti o tome da djevojke imaju svoju vrijednost, da mogu biti više od sredstva za reprodukciju i domaćice. "

Bangladeš ima jednu od najviših stopa maloljetničkih brakova u svijetu. Dvije od tri djevojke, prema UNICEF-ovim podacima, udaju se u dobi mlađoj od 18 godina.

Udaja prije osamnaeste negativno utječe na zdravlje te životna postignuća maloljetnih nevjesta. Manje je vjerojatno da će te mlade žene nastaviti školovanje, a vjerojatnije je da će postati žrtve nasilja u obitelji.

Iako je zakonska dobna granica za sklapanje braka u Bangladešu 18 godina, praksa maloljetničkih brakova i dalje je raširena, posebno u ruralnim sredinama.

"Da bi se riješio problem brakova koje sklapaju djeca, za što su svi zainteresirani, nije dovoljno samo donositi zakone i provoditi sankcije", rekla je Sajeda Amin, viša stručna suradnica Vijeća za stanovništvo, The Huffington Posta. "Potrebno je ukloniti uzrok sklapanja takvih brakova u Bangladešu, riješiti se percepcije o ženi kao stvari koja nema nikakvu vrijednost."

Korištena su tri različita vida pomoći kako bi se zaključilo koji je najučinkovitiji u otklanjanju brakova kod mladih djevojaka. Prvi je bio obrazovanje; drugi je usvajanje životnih vrijednosti, uključujući obuku o rodnoj ravnopravnosti i donošenju odluka; a posljednji je osposobljavanje za obavljanje različitih poslova. Potonji su korišteni da bi se podigao status djevojčica u društvu i kako bi im se pružili alati potrebni za postizanje uspjeha u životu. 

Otkriveno je ohrabrujuće:

  • Kod djevojaka koje su primile obrazovnu podršku u području matematike i engleskog jezika, računarstva ili pak one koje su dobile financijske obuke, izgledi da uđu u brak kao djeca smanjili su se za 31 posto;

  • Djevojke kojima su usađivane životne vrijednosi te podizana svijest o rodnoj ravnopravnosti, kritičkom razmišljanju i donošenju odluka, također su za 31 posto manje željele ulaziti u brakove prije punoljetnosti;

  • One koje su ospobljene za rad na računalima, poduzetništvo, servisiranje mobilnih telefona, fotografiranje ili su usvojile osnove prve pomoći, pokazale su 23 posto manji interes za sklapanje maloljetničkih brakova.

"Naučila sam da mogu reći 'ne' na prijedlog za brak", rekla je sudionica istraživanja. "Ako dođe do prosidbe, a premlada sam za udaju, mogu izraziti svoje mišljenje te u isto uvjeriti roditelje."

U istraživanju je sudjelovalo 9.000 djevojaka u 72 zajednice. Za vrijeme trajanja studije, djevojke su se u svakoj zajednici okupljale jednom tjedno na sigurnom u lokalnoj školi kako bi dobivale predviđene vidove potpore.

Utjecaj ovog istraživanja nadilazi samo smanjenje postotka "dječjih" brakova: sudionice su pokazivale veću želju da nastave školovanje,steknu  matematičke vještine te zarade prihode.

Oko 40 milijuna djevojčica širom svijeta ući će u maloljetničke brakove do 2020. godine. Cilj je pronaći način da se taj broj smanji te da se stanje poboljša, u Bangladešu i drugdje.

Studija donosi neke preporuke: programi bi trebali biti konstruirani da ciljano proučavaju i smanjuju utjecaj čimbenika koji potiču sklapanje maloljetničkih brakova u svakoj zemlji; s intervencijama treba početi što prije; trebali bi se otvarati centri za djevojke, gdje će se one osjećati sigurno, gdje će se  okupljati i unaprijeđivati njihovo samopouzdanje.

"To je suradnja sa zajednicom. Nismo to mi protiv njih: s njima treba raditi, a ne nametati ono što mi mislimo da je ispravno ", rekla je Amin. "Stvar je mijenjanja normi, tako da svatko postane svjestan onoga što je ispravno."

Prevela i prilagodila Lea Jagar

Tagovi: bangladeš, dječji brakovi, maloljetnički brak, obrazovanje, prozor u svijet, rani ulazak u brak, rodna ravnopravnost, unicef

Vezani članci:

Facebook komentari

Iz drugih medija

AEM