Razgovor

30.11.2009. 10:12:00 - Tajana Broz (Libela)

Razgovor

"Mi moramo biti primjer"

Dragica Vasić

Dragica Vasić

Dragica Vasić vijećnica je Gradskog vijeća grada Kutine u drugom mandatu ispred Socijaldemokratske partije Hrvatske, a ujedno je i potpredsjednica Foruma žena SDP-a Sisačko-moslavačke županije. Po zanimanju je ekonomistica i radi kao voditeljica poslovnice jedne stambene štedionice.

 

S Dragicom Vasić razgovarale smo o političkom položaju žena u Kutini:

- U gradskoj politici žene su nažalost jako malo zastupljene što je dijelom i posljedica malog interesa žena za bavljenjem politikom. Razlog tome sigurno leži u konzervativnom razmišljanju, iako je Kutina grad, samo gradsko područje je relativno malo, a puno je sela. Žene koje i jesu u politici u pravilu su školovanije, imaju višu stručnu spremu ili su iz samog grada. Za sela se u principu nitko ne brine.

 

Kako promijeniti takvu situaciju?

- Smatram da je potrebno više raditi na edukaciji žena, naročito onih sa sela. Također bi trebalo osnovati gradsko povjerenstvo za ravnopravnost spolova koje bi se onda bavilo i unapređenjem položaja žena u politici. U Kutini se osim udruga te Foruma žena SDP-a nitko ne bavi tom problematikom.

 

S kojim problemima u radu se vi kao vijećnica najčešće susrećete?

- Kada ste u opoziciji, najveći problem je dostupnost informacija i to je problem svima, i muškarcima i ženama. No, žene u politici imaju i jedan dodatni problem, a to je da nas manje doživljavaju ozbiljno i na naše se prijedloge ili amandmane gleda drugačije. Ne gleda nas se kao političarku već kao na ženu, kako smo nešto rekle, kako smo se obukle, kakva nam je frizura. Često mi se zna desiti da me muški kolege ne doživljavaju ozbiljno, ismijavaju me i omalovažavaju ono što govorim. Doduše ja sam već naučila na takvo ponašanje i znam se boriti i izboriti za svoje stavove i ideje, međutim ispočetka mi je bilo jako, jako teško. Znala sam poslije sjednice biti i nervozna, i ljuta, i tužna, no čovjek se na sve navikne. No nažalost i žene iz drugih stranaka sklone su ne osuđivati takva ponašanja jer su i same naučene na takav seksistički pristup i smatraju ga normalnim. U nekoliko navrata sam pokušala okupiti žene na bitnim pitanjima neovisno o strankama iz kojih dolaze, no takva inicijativa nije naišla na potporu.

 

Čini li vam se da takva situacija može obeshrabriti žene da se bave politikom? Jer mnoge bi mogle pomisliti "Što to meni treba".

Mi koje radimo u politici moramo svojim primjerom pokazati da se može raditi i boriti se. Osobno sam sudjelovala u razotkrivanju jedne korupcijske afere u Kutini i naišla na snažnu podršku građana i građanki, ali i kolega. Naša je dužnost da animiramo i muškarce i žene da se uključe u politički život kako bi smo svi zajedno mogli raditi za dobrobit naše zajednice.

 

Intervju je izrađen u sklopu projekta Osnaživanje žena i muškaraca za provođenje rodno osviještene politike na lokalnoj razini kojeg je financijski podržao ured za ravnopravnost spolova Vlade RH

Tagovi: dragica vasić, kutina, libelin interview, lokalne zajednice, politika, sdp, seksizam, vijećnice

Vezani članci:

Facebook komentari

Iz drugih medija

AEM