Sa stavom

vaš seksizam nije smiješan

EPHov seksizam ne poznaje granice

EPHov seksizam ne poznaje granice

U današnjem broju Slobodne Dalmacije, dosjetio se netko ‘zanimljivog’ naslova “Lijepe žene prolaze kroz jad” kako bi nam prezentirao/la kako ženama koje putuju iz ratom i neimaštinom razorenih zemalja, a pritom su lijepe, put i nije toliko težak.

Naime, navodi se u tom ‘članku’ kako vrijedi univerzalna poslovica da je ‘sve lakše kad si mlad, ali je još lakše kad si lijep’. Međutim, nisu, naravno, mislili na muškarce koji su lijepi, već na žene koje su lijepe.

U podnaslovu se posebno napominje kako ‘njihovoj ljepoti ni višetjedni putni napori nisu naštetili’, a to je, uostalom, ono što je najvažnije.

Da je seksizam u medijima prisutan jasno je već i pticama na grani, no da u ovolikoj mjeri ne poznaje granice šokira čak i najpesimističnije među nama.

{slika}