Sa stavom

OTVORENO PRIOPĆENJE 37 RADIKALNIH FEMINISTKINJA

Zabranjeni diskurs: Ušutkavanje feminističke kritike ‘roda’

Zabranjeni diskurs: Ušutkavanje feminističke kritike ‘roda’

Priopćenje je 21. kolovoza 2013. javnosti uputilo 37 američkih feministkinja. Neke od  potpisnica su Carol Hanisch, Kathy Scarbrough, Ti-Grace Atkinson i Kathie Sarachild. Ističu se kao radikalne feministkinje koje su djelovale početkom 1960-ih godina, te trenutne aktivistkinje koje su već duže vrijeme zabrinute sve češćom pojavom ‘rodne teorije’ na sveučilištima, ali i u medijima. Spomenuta teorija, naime, izbjegava nazivanje muškaraca i sistema u kojem se ocrtava muška nadmoć kao korisnika ženske opresije.

Potpisnice su priopćenje javnosti uputile kako bi ukazale na alarmantno stanje, na prijetnje i napade, od kojih su neki bili čak fizički, na pojedinke i pojedince, te organizacije koje propituju koncept roda.

Također, na ovaj način pokušale su ukazati i na nedavna događanja: naime, američka environmetalistička organizacija, koja se naziva i radikalno-feminističkom, napadnuta je zbog svojih političkih analiza roda. Feminističke konferencije u Velikoj Britaniji, SAD-u i Kanadi potjerane su s ugovorenih lokacija braneći pravo žena za organiziranjem vlastita oslobođenja odvojenog od muškaraca, uključujući i muško-ženske transrodne pojedince/ke.

{slika}Ono što su se potpisnice priopćenja zapitale jest kako se radikalni feminizam vratio na točku u kojoj se mora boriti za ostvarivanje prava na održavanje ‘women-only’ konferencija, te na kritiziranje konvencionalnih ‘rodnih uloga’. U priopćenju nadalje stoji:

Pojava rodnih studija mogla bi biti dio problema. Jezik je sjajno ljudsko oruđe za razmišljanje, razumijevanje, suradnju i napredak. Stoga je podrazumijevajuće da  u borbi za slobodu i pravdu, protiv opresora, upotrebljavanje i zloupotrebljavanje riječi, odnosno jezika, postaje integralni dio borbe. Izvorno, termin ‘rod’ (eng. gender) bi mogao biti korisno rješenje u komunikacijskom problemu koji se javlja oko riječi ‘sex’ u engleskom jeziku, a koja ima nekoliko značenja. ‘Sex’ se odnosi na reprodukciju vrsta, kao i na čin seksualnog zadovoljenja, te jednostavnu podjelu mnogih biljaka i životinja u dvije kategorije – spolove (eng. sexes). Upotrebljavajući riječ rod (gender) umjesto riječi spol  (sex) feministkinje objašnjavaju da su sve vrste društvenih odnosa i razlika među spolovima nepravedne, a ne samo seksualni odnosi među spolovima. Termin rod također obuhvaća artificijelne, društveno-kreirane razlike među ljudskim spolovima.

Rodni studiji su izmjestili osnove oslobodilačko-ženske analize kasnih 1960-ih i ranih 1970-ih godina. Prihvaćanje neutralne ideje o ‘spolnim ulogama’ kao glavnog uzroka ženske opresije, izmijenjeno je u novi jezik, ali istu neutralnost – u ‘rodne uloge’ i ‘rodnu opresiju’. Ogromnom podrškom nove akademske teorije, koja je ujedno bila pod velikim utjecajem postmodernizma, ‘rodni identiteti’ su preplavili teoriju o biološkim ženama kao potlačenoj i eksploatiranoj klasi od strane muškaraca i kapitalista, a na temelju ženske reproduktivne sposobnosti.

Žene se često više ne mogu organizirati protiv vlastite opresije u ‘women-only’ zajednice, bez optuživanja za transfobiju. Ali, kao što to ističe britanska radikalna feministkinja ‘Fire in My Belly’ na svome blogu: “Radikalne feministkinje prepoznaju da rodnom identitetu pojedinca, u pravičnom društvu, nije dozvoljeno bezobzirno ispisivanje preko biološkog spola, koji ujedno ne može biti promijenjen.”

Mi ne gledamo na tradicionalne spolne/rodne uloge kao na prirodne ili trajne. Zapravo, kritiziranje tih ‘uloga’ je opravdano i potrebno za žensko oslobođenje. Radikalno-feministička analiza i aktivizam usredotočuju se na nejednake odnose moći između žena i muškaraca pod muškom vladavinom, sa stvarnim, materijalnim prednostima na strani opresora (muškaraca), a na štetu potlačenih (žena).

{slika}Sistem muške dominacije žestoko se obrušava na neprilagođene muškarce i žene. Dok  promjena rodnog identiteta može ublažiti pojedine probleme na individualnoj razini, to svakako nije političko rješenje. Nadalje, takav slučaj može potkopavati rješenje na kolektivnoj razini, pa čak i za transrodnu osobu, prihvaćajući i osnažujući kulturalno, ekonomsko i političko praćenje ‘roda’, radije nego izazivajući ga. Prijelaznost, odnosno transrodnost je osobna stvar povezana s patnjom mnogih ljudi, no to nije feministička strategija, niti individualni feministički stav. Transrodnost, sama po sebi, ne pomaže u borbi za jednakost među spolovima.

Ne slažu se sve feministkinje da s rodom treba skončati, niti se međusobno slažemo oko pitanja pornografije ili prostitucije, ili radikalne transformacije ekonomije, kao i oko mnogih drugih problema. Ali, naš pokret ima povijest isticanja ozbiljnih razlika u govorima i distribuiranim radovima, a ne u fizičkim napadima, prijetnjama ili cenzuri.

Deep Green ResistanceDGR i RadFem (radikalna feministička konferencija, koja se bavi analizom roda iz feminističko-političkih perspektiva, koje su u nekoliko navrata – u Londonu, Portlandu i Torontu – izazvale proteste trans-aktivista) stali su u obranu prava na slobodno mišljenje, govor i pisanje o pitanjima roda.

Iako se ne slažemo u potpunosti s analizama roda Deep Green Resistancea (DGR), prihvaćamo ga kao važan doprinos radikalnom feminizmu i hvalimo hrabrost koja je bila potrebna za suprotstavljanje prijetnjama i napadima. Branimo pravo RadFem-a na isključivanje muškaraca, uključivanje trans pojedinaca, te njihove pozive govornicama/icima koji analiziraju rod iz feminističkih perspektiva. Također, podržavamo CounterPunch online i njihove objave DGR materijala, koji su uzrokovali slične napade radi transfobije.

Veselimo se slobodi od roda. ‘Sloboda za rod’ pokret, koje god bile namjere njegovih članova, ojačava kulturu i institucije roda, koje tlače žene. Odbijamo ideju da je ovakva analiza transfobična. Podržavamo radikalno-feministički princip, koji ističe da su žene potlačene muškom nadmoći, kako u individualnim tako i u institucionalnim oblicima. Nastavit ćemo s podrškom radikalno-feminističkoj strategiji organiziranja neovisne baze moći, te iznošenja osnovnih istina o našemu iskustvu. Smatramo da su navedeni principi i strategije esencijalne za napredovanje ka oslobođenju žena. 

Prevela i prilagodila Marina Tkalčić