U fokusu

dovedimo zajedno do društva u kojem ima mjesta za svaku našu sličnost i različitost!

Balkanski Trans Inter Marš: Moje tijelo – moj hram! Moj identitet – moja stvar!

Balkanski Trans Inter Marš: Moje tijelo – moj hram! Moj identitet – moja stvar!

Povodom organizacije prvog Balkanskog Trans Inter Marša Trans Aid je izdao priopćenje koje u nastavku prenosimo u cijelosti:

U zemljama naše regije jačaju desničarske, fašističke grupe, koje gotovo uvijek svoje napade fokusiraju na marginalizirane osobe – žene, trans osobe, Rome_kinje, migrante_kinje, osobe tamnije boje kože, seksualne radnike_ce i mnoge druge. Kako su naše zajednice jedna od glavnih meta fašističkih grupa koje se protive Istanbulskoj konvenciji i rodnoj ravnopravnosti, trans i inter zajednica odlučila je manifestirati svoj pokret te poslati jasne poruke ponosa i prkosa, bunta protiv polaganja prava na naša tijela, umove i živote te protiv svih oblika opresije kroz održavanje Balkanskog Trans Inter Marša. Želimo pokazati da naše zajednice iz različitih zemalja stoje zajedno u namjeri da stanemo na kraj napadima na naše ličnosti, na naša tijela i živote te da je margina mjesto otpora, a ne mjesto kontrole i pokornosti. Naša solidarnost ne prestaje na granicama, govori sve jezike, i mi čvrsto stojimo uz sve osobe čija se ljudska prava i dostojanstvo narušavaju.

Vrijednosti kojima se vodi Balkanski Trans Inter Marš su:

– zajednička borba za ljudska prava osoba svih rodnih identiteta, izražavanja, tjelesnih    karakteristika i iskustava

– zajednička borba protiv transfobije, interfobije, homofobije, bifobije, mizoginije, rasizma, ableizma i svih drugih oblika opresije

– pravo na tjelesni integritet i puno poštivanje prava na odlučivanje o vlastitom tijelu, bez iznimke

– borba protiv fašizma, militarizma, ratova i svih oblika nasilja

– zalaganje za očuvanje prirode, održivo korištenje prirodnih resursa i obnovljivih izvora energije

– poštivanje kulturoloških razlika te otpor prema kolonijalizmu i imperijalizmu u svim formama

Vjerujemo da nema slobode ni za koga bez slobode za svako biće!

Ovim Maršom zahtijevamo:

1. Usklađenje zakonodavnih okvira i praksi sa europskim preporukama: Rezolucije o pravima trans osoba (2015.) i Rezolucije o pravima interspolnih osoba (2019.)

2. Slobodu odlučivanja o svojim tijelima i životima, kroz potpuno poštivanje samoodređenja i tjelesnog integriteta za svako trans i rodno varijantno dijete, svaku odraslu trans i rodno nebinarnu osobu te za svaku interspolnu bebu, dijete, i odraslu osobu

3. Slobodnu i jednostavnu promjenu dokumenata, odnosno pravno priznanje roda, spola i imena temeljeno isključivo na samoodređenju

4. Dostupnu i besplatnu zdravstvenu zaštitu, bez patologizacije, koja odgovara potrebama trans i interspolnih osoba, uz edukaciju medicinskih stručnjaka_inja radi provođenja individualnog pristupa i prakticiranja informiranog pristanka

5.  Adekvatno, pravovremeno i efikasno procesuiranje govora i zločina iz mržnje

6. Ispravno izvještavanje u medijima uz poštujuće predstavljanje naših identiteta, tijela i iskustava, bez senzacionalizma

7. Odgojno-obrazovni sustav slobodan od nametanja rodnih i spolnih normi, uključujući poštujuću i pozitivnu reprezentaciju naših tijela, identiteta i iskustava u odgojno-obrazovnim ustanovama i edukacijskim materijalima

8. Poštivanje radničkih i ljudskih prava te prepoznavanje višestruke diskriminacije s kojom se svakodnevno susreću trans i inter osobe koje su seksualni_e radnici_e, Romi_kinje, žene, migranti_kinje, kao i osobe tamne boje kože, manjinskih vjerskih i nacionalnih grupa, te osiguravanje jednakih prilika za život i rad, uključujući dekriminalizaciju seksualnog rada i pružanje sigurnog pristupa azilu za sve migrante_kinje
9.  Poduzimanje svih neophodnih mjera za borbu protiv beskućništva, gladi i straha za vlastito blagostanje trans i inter osoba te omogućavanje pristupačnosti u svim poljima društvenog života inter i trans osobama s invaliditetom i/ili poteškoćama u razvoju

10. Jasan stav država u borbi protiv rastućeg fašizma

Naša vizija je društvo u kojem su sve osobe slobodne od opresije i marginalizacije. Želimo društvo u kojem ničiji identitet nije predmet osude i isključivanja, već razlog za slavlje svijeta punog različitosti. Mi težimo ka društvu u kojem su resursi jednako raspoređeni, u kojem ne postoje centri moći koji drže pravo nad hranom, vodom, izvorima energije, znanjem, materijalnim, ali i duhovnim te intelektualnim bogatstvom. Iznad svega, želimo društvo u kojem ne postoje nejednakosti, hijerarhija i sistem dominacije.

                Ovaj manifesto predstavlja osnovu naših vrijednosti, zahtjeva i vizije – sve ono za što se mi, trans žene, trans muškarci, rodno varijantne, interspolne, queer, rodno nedefinirane, arodne i sve osobe koje su na margini ovog cis-hetero–patrijarhalnog, kapitalističkog, rasističkog društva – zalažemo i čemu težimo, bez nametanja naših rodnih identiteta već zahtijevamo potpunu slobodu da iste živimo.

Mi želimo protresti strukture moći do korijena, uzdrmati status quo i biti katalizator promjene koja će dovesti do jednakosti.

Ovim riječima pozivamo na ujedinjenje svih pokreta koji rade za ljudska prava svih osoba, a vjeruju u svijet u kojem smo svi_e slobodni_e.

                Svima koji_e ovo slušaju i čitaju, svima koji_e su umorni_e od sistema u kojem žive, ljuti_e na društvo koje ih gura na marginu, svima koji_e žele neku promjenu, poručujemo – ovo je naš bunt, pridružite nam se u njemu i dovedimo zajedno do društva u kojem ima mjesta za svaku našu sličnost i različitost! Mjesta nema jedino za mržnju i fašizam. Ovo su naša tijela, ona su naši hramovi! Ovo su naši identiteti, oni su naša stvar!