U fokusu

Kriminalizaciju homofobnog i transfobnog govora i zločina iz mržnje

‘Govor mržnje i nasilje prema LGBT osobama su kuga koja se proširila cijelom Europom’

‘Govor mržnje i nasilje prema LGBT osobama su kuga koja se proširila cijelom Europom’

Europski parlament donio je rezoluciju kojom traže kriminalizaciju homofobnog i transfobnog govora mržnje i zločina iz mržnje na području čitave Europske Unije, prenosi Queer.hr.

U ovom trenutku EU zakon zabranjuje samo govor i zločine iz mržnje po osnovi rasizma i ksenofobije, a ILGA (The International Lesbian and Gay Association) je pozdravila ovu inicijativu rekavši da su govor mržnje i zločin mržnje prema LGBT osobama ‘kuga koja se proširila preko čitavog kontinenta i treba biti ozbiljno shvaćena od strane institucija i članica EU-a’.

LGBT osobe i njihovi podržavatelji izloženi su ponižavajućem diskursu koji navodi na mržnju i nasilje, jednako kao što su izloženi fizičkim napadima te čak i ubojstvima. Martin K.I. Christensen iz ILGA-e je rekao: “Ovo je nužno potreban dokument EU legislative koji smo zahtjevali godinama. Europska komisija treba s obećavajućih izjava preći na konkretne akcije i predložiti promjene te zabraniti zločin iz mržnje i govor mržnje spram LGBTI osoba”.

Bruno Selun, sekretar intergrupe o LGBT pravima, naglasio je kako je ova rezolucija pitanje čuvanja europskih vrijednosti. Intergrupa trenutačno radi na istraživanju o životu LGBT osoba u EU-u i Hrvatskoj. Do sada je sudjelovalo 93 tisuće osoba diljem Europe, a rezultati će biti objavljeni 17. svibnja, na Međunarodni dan borbe protiv homofobije i transfobije.

Dok EU donosi legislative koje štite LGBT osobe, s druge strane sve je veći pritisak Rusije, Vatikana i Irana na UN kojim namjeravaju opstruirati deklaraciju kojom bi se na UN razini regulirala prava žena i LGBT osoba.Ono što je zasmetalo navedene zemlje, kao i muslimanske zemlje jesu seksualna i reproduktivna prava, kao i LGBT prava. Prema UN-u, radi se o vrsti ‘nečasnog’ saveza koji će žene kao i LGBT osobe izložiti riziku ukoliko deklaracija još jednom ne bude izglasana.

Egipat je, na primjer, predložio amandman deklaracije koji bi omogućio zemljama da ne provode dijelove deklaracije koje se nalazi u konfliktu s nacionalnim zakonima, vjerskim ili kulturnim vrijednostima. Logično, i Rusija je u strahu od “pada” njihovog zakona koji zabranjuje LGBT propagandu maloljetnicima te se ne slaže sa deklaracijom.

Deklaracija bi se trebala izglasati danas ako UN ne popusti pritiscima.