U fokusu

promijenite, provjeriti ili dopuniti podatke registru birača/ica

Kako glasovati ako na dan izbora nismo na adresi prebivališta?

Kako glasovati ako na dan izbora nismo na adresi prebivališta?

Pixabay

Predsjednički izbori su 22. prosinca i ostalo nam je samo dva dana za pa promijeniti podatke u registru birača/ica, na primjer, glasati izvan mjesta prebivališta. Ministarstvo uprave objavilo je upute kako građani i građanke mogu provjeriti ili dopuniti podatke registru birača/ica.

Rok za izmjene je srijeda, 11. prosinca, do 16:00 sati.

Kako glasovati ako na dan izbora nismo na adresi prebivališta?

S obzirom na mogućnost održavanja drugog kruga glasovanja, pozivaju se birači/ce da se, prilikom podnošenja zahtjeva za privremeni upis izvan mjesta prebivališta, prethodnu registraciju, aktivnu registraciju i izdavanje potvrde za glasovanje izvan mjesta prebivališta za prvi krug glasovanja, izjasne i za drugi krug glasovanja.

Birači/ce, u slučaju održavanja drugog kruga glasovanja, odmah po određivanju datuma drugog kruga glasovanja, a najkasnije do 10 dana prije dana održavanja drugog kruga glasovanja, mogu podnijeti novi zahtjev za privremeni upis izvan mjesta prebivališta, prethodnu registraciju, aktivnu registraciju i izdavanje potvrde za glasovanje izvan mjesta prebivališta te mogu izmijeniti ranije podneseni zahtjev ili odustati od njega.

Nadležni uredi u Republici Hrvatskoj će na dan 11. prosinca 2019. raditi sa strankama do 16:00 sati radi zaprimanja zahtjeva za privremeni upis u registar birača izvan mjesta prebivališta, prethodnu registraciju, aktivnu registraciju i izdavanje potvrde za glasovanje izvan mjesta prebivališta.

O radnom vremenu nadležnih ureda u slučaju održavanja drugog kruga glasovanja birači će biti naknadno obaviješteni.

I. BIRAČI/CE KOJI/E IMAJU PREBIVALIŠTE U REPUBLICI HRVATSKOJ

Birači/ce koji/e imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, a na dan održavanja izbora neće biti u mjestu svog prebivališta, mogu zatražiti:

a) PRIVREMENI UPIS – ako žele glasovati u Republici Hrvatskoj izvan mjesta svog prebivališta.

Birači/ce se privremeno upisuju u registar birača za mjesto gdje će se zateći na dan održavanja izbora. Zahtjev za privremeni upis u registar birača/ica izvan mjesta prebivališta birači/ce mogu podnijeti nadležnom uredu, neovisno o mjestu upisa u registar.

b) PRETHODNU REGISTRACIJU – ako žele glasovati u inozemstvu.

Zahtjev za prethodnu registraciju birači/ce mogu podnijeti nadležnoj diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu Republike Hrvatske u inozemstvu ili nadležnom uredu u Republici Hrvatskoj.

c) POTVRDU ZA GLASOVANJE IZVAN MJESTA PREBIVALIŠTA – temeljem koje će moći glasovati na bilo kojem biračkom mjestu u Republici Hrvatskoj ili inozemstvu.

Zahtjev za izdavanje potvrde za glasovanje izvan mjesta prebivališta birači podnose nadležnom uredu prema mjestu svog prebivališta.

II. BIRAČI/CE KOJI NEMAJU PREBIVALIŠTE U REPUBLICI HRVATSKOJ

Birači/ce koji/e nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj kako bi mogli glasovati u inozemstvu ili u Republici Hrvatskoj moraju se AKTIVNO REGISTRIRATI na zahtjev ili po službenoj dužnosti.

a) Birači kojima je izdana osobna iskaznica s podatkom o prebivalištu izvan Republike Hrvatske ne moraju se aktivno registrirati već će po službenoj dužnosti biti aktivno registrirani za državu i konzularno područje prema adresi prebivališta upisanoj u osobnoj iskaznici.

Birači/ce koji/e će se na dan održavanja izbora nalaziti na području druge diplomatske misije ili konzularnog ureda u inozemstvu ili u Republici Hrvatskoj ili imaju prijavljeno prebivalište na adresi različitoj od navedene u osobnoj iskaznici s inozemnom adresom, moraju podnijeti ZAHTJEV ZA PROMJENU MJESTA AKTIVNE REGISTRACIJE.

Birač/ica koji/a ne promijeni mjesto aktivne registracije, moći će glasovati samo u mjestu gdje je već aktivno registriran po službenoj dužnosti za državu i konzularno područje prema inozemnoj adresi navedenoj u osobnoj iskaznici.

b) Birači/ce koji/e nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj i nemaju osobnu iskaznicu s podatkom o prebivalištu izvan Republike Hrvatske, moraju podnijeti zahtjev za aktivnu registraciju kako bi mogli glasovati u inozemstvu ili u Republici Hrvatskoj.

Zahtjev za aktivnu registraciju birači/ce mogu podnijeti:

  • najbližoj diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu Republike Hrvatske u  inozemstvu ili
  • nadležnom uredu u Republici Hrvatskoj, ako će se na dan održavanja izbora nalaziti u Republici Hrvatskoj.
 

 
Na mrežnoj stranici Ministarstva uprave https://uprava.gov.hr dostupni su svi obrasci zahtjeva te podaci o adresama nadležnih ureda.
Svoje zahtjeve birači mogu podnijeti neposredno u nadležnom uredu, elektroničkim putem na objavljenu e-mail adresu nadležnog ureda ili putem sustava e-Građani.

III. e-Građani

Birači/ce koji imaju vjerodajnice i pristup sustavu e-Građani mogu podnijeti zahtjev za privremeni upis, prethodnu registraciju i aktivnu registraciju te izmjene istih zahtjeva, putem sustava e-Građani.

👉Klikneš na priloženi link ili odeš na e-Građani i pronađeš “Registar birača – e-Privremeni upis”,

👉Ulogiraš se preko m-bankinga ili neke druge vjerodajnice, napišeš gdje ćeš biti na dan izbora.